Ministarstvo pravde formiralo Radnu grupu za izgradnju “Palate pravde”

Ministarstvo pravde formiralo je danas međuresornu radnu grupu koja će obezbijediti sve uslove za nesmetano planiranje, programiranje i izgradnju objekata pravosudnih organa poznatijim kao „Palata pravde“, što predstavlja prvi konkretan korak u realizaciji dugogodišnje ideje rješavanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa. Radna grupa će biti zadužena i za komunikaciju sa svim međunarodnim i državnim institucijama koje su ključne za realizaciju projekta. U komunikaciji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dogovoreno je da se kroz tekuće izmjene PUP-a Podgorice izmijene parametri u skladu sa zaključkom Vlade iz decembra 2022. godine. Aktivnosti na realizaciji projekta i komunikaciji sa donatorima mogu se započeti i bez izdatih urbanističko – tehničkih uslova koji će biti izdati za predmetnu parcelu sa novim parametrima odmah po izmjeni PUP-a.
Podsjećamo, Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 28.12.2023.godine usvojila Informaciju o analizi postojećeg stanja i potrebi rješavanja pitanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa u Glavnom gradu Podgorici koju je sačinilo Ministarstvo pravde. Ovim dokumentom je započet proces sagledavanja postojećih kapaciteta objekata pravosudnih organa u Podgorici i dat predlog koncepta za pripremu i sprovođenje budućih aktivnosti u cilju poboljšanja prostornih i funkcionalnih kapaciteta, uslova tehnologije i bezbjednosti, kao i energetske efikasnosti. Rješenje koje je usvojeno na Vladi podrazumijeva izgradnju dva nova objekta na Starom aerodromu površine 2000 m2, a biće izmješteni Osnovni i Viši sud u jedan objekat, Privredni i Upravni u drugi.

Provjerite slična mjesta

Radojičić: Distrikt Srbija i Crna Gora potpisao sporazume sa Južnom Afrikom, Bocvanom, Mozambikom i Esvatini

Guverner Rotari Distrikta Srbija i Crna Gora Aleksandar Radojičić prisustvovao je sa svojim timom na …