Važno saopštenje ministra finansija nakon sastanka sa predstavnicom MMF-a


 
Ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović i državni sekretar Agron Ibrahimi,  sastali su se danas sa rezidentnom predstavnicom Međunarodnog monetarnog fonda za Zapadni Balkan, Stephanie Eble kako bi razgovarali o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori.

Ministar je saopštio da osnovni makroekonomski indikatori u prvim mjesecima 2023. godine bilježe pozitivan trend kretanja, i naglasio da su prihodi, prema poslednjim podacima 10% veći od planiranih. Ministar je naglasio I da je za naredne mjesece obezbijeđeno nesmetano funkcionisanje svih budžetskih servisa, te da će rezultati ljetnje turističke sezone, kada se u budžetu generiše najviše prihoda, postaviti realnu osnovu za procjenu srednjoročnih i dugoročnih potreba finansiranja.

Gospođa Eble je istakla da su globalni finansijski uslovi i dalje nestabilni što uzrokuje skuplje uslove zaduživanja za  mnoge ekonomije u razvoju, i prenijela spremnost MMF-a da pruži partnersku podršku Crnoj Gori, kako na tehničkom nivou tako  i u  domenu definisanja stabilnog makroekonomskog i fiskalnog okvira koji će osigurati održivost javnih finansija na dugi rok.

Sastanak je bio prilika da se razmijene informacije o ukupnom fiskalnom ambijentu u Crnoj Gori i da se definišu prioritetne oblasti podrške u svijetlu predstojećih proljećnih sastanaka Svjetske banke i MMF-a u Vašingtonu.

Provjerite slična mjesta

Heroj Dibrani: Plašio sam se da je kasno, dok nisam čuo bebin plač…

Adnan Dibrani, švedski poslanik, bio je dio posmatračke misije Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope koja je …