Akcija protiv šumarske mafije: Zaplijenjena bespravno posječena stabla

U okviru intenziviranih kontrola, u sklopu sprovođenja mjera za sprječavanje bespravnih aktivnosti, službenici PJ Rožaje otkrili su bespravnu sječu u GJ „Županica“, u odjeljenju 39, kao i lagere na kojima su se nalazili bespravno posječeni drvni sortimenti, koji su uspješno zaplijenjeni.

Dana 05. marta 2023. godine, u ranim jutarnjim časovima od strane reonskog lugara otkrivena je bespravna sječa 13 čamovih stabala u količini od 23,58 m³, u području koje se nalazi uz samu granicu sa opštinom Petnjica. Nakon toga, u naredna dva dana, službenici Uprave za gazdovanje šumama i lovištima PJ Rožaje detaljno su obišli cijelu teritoriju GJ „Županica“, kao i susjedne opštine Petnjica, prateći tragove guma, vuče i transporta, koje su pronašli na terenu. Evidentno je da je posječena građa izvučena uz pomoć džipova i to u kasnim noćnim satima, obzirom da se nalazila u blizini kamionskog puta, što se moglo vidjeti i na mjestu gdje je izvršen utovar građe. Detaljna pretraga terena i praćenje tragova rezultiralo je time da, u toku jučerašnjeg dana, reonski lugar je pronašao u mjestu zvanom „Stupe – Trpezi“, u opštini Petnjica, dva lagera sa bespravno posječenim drvnim sortimentima, koji su rastovareni na državnom zemljištu, a na kojima je bilo ukupno 28 trupaca.

Odmah po pronalasku ova dva lagera, reonski lugar je pozvao policiju za asistenciju, kao i šumarskog inspektora, koji su po prijemu poziva odmah izašli na lice mjesta. Bespravno posječeni drvni sortimenti su uspješno zaplijenjeni i čuvaju ih policijski službenici, do transportovanja u rasadnik Uprave za gazdovanje šumama i lovištima „Županica“. Službenici Uprave su podnijeli krivične prijave na više NN lica, o čemu je obavješteno i ODT u Rožajama i kompletan predmet proslijeđen njima na dalje postupanje. U toku današnjeg dana na lice mjesta će izaći i krimitehničar, koji će detaljno pretražiti mjesto kako bi se lakše utvrdio počinilac ovog krivičnog djela. Očekujemo da će na osnovu prikupljenih dokaza sa terena, nadležne institucije brzo utvrditi počinioca krivičnog djela i istog procesuirati i sankcionisati u skladu sa zakonom.

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima nastavlja sa intenzivnim kontrolama po svim područnim jedinicama, a uz saradnju i jaku podršku drugih naldežnih institucija, očekujemo da ćemo u narednom periodu sve neodgovorne pojedince sankcionisati na zakonski propisan način i spriječiti ih da ponavljaju ova krivična djela.

Provjerite slična mjesta

Mekalister: Crna Gora je predvodnik, pozitivna atmosfera iz Podgorice donijeta u Brisel

Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je da je proširenje EU na Zapadni Balkan pitanje …