Montefarmove apoteke loše posluju, smijenili šefove i upravnike


U posljednje četiri godine apoteka “Morača” u Podgorici poslovala je negativno u iznosu od 256.955,17 eura, navode iz Montefarma.

Iz Zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore (ZUACG) Montefarm juče su saopštili da su povremene nestašice ljekova uslovljene globalnim problemima u snabdijevanju, a ne krivicom te ustanove. Povodom kritika od strane pojedinih poslanika u Skupštini Crne Gore, oni su saopštili i da je za godinu dana dug prema dobavljačima smanjen za 12 miliona eura. Analiza finansijskog poslovanja pokazala je da je 84 odsto apoteka bilo u minusu, zbog čega su izvršili reorganizaciju kadra.

Ističu da su podaci o rastu poslovanja ustanove dostupni na sajtu Uprave prihoda i carina, a pokazuju da su u 2020. godini imali ukupan promet 80.928.147 eura. Godinu kasnije promet je bio 99.382.084 eura, a u 2022. godini 113.089.861 euro.
– Nakon izvođenja finansijskih rezultata poslovanja apoteka u prethodnom periodu utvrđeno da je 16 odsto apoteka poslovalo pozitivno, a 84 procenta negativno. Tako je, na primjer, u poslednje četiri godine apoteka “Morača” u Podgorici poslovala negativno u iznosu od minus 256.955,17 eura. Uzimajući u obzir činjenicu da promet zavisi od lokacije, blizine apoteka koje su u privatnom vlasništvu, zatim obaveze Montefarma da građanima pruža farmaceutsku uslugu kako u gradskim tako i u ruralnim sredinama, ipak poslujemo pozitivno zahvaljujući procentu od 16% apoteka koje su nosioci dobiti naše ustanove i nadoknađuju minus preostalih apoteka. Iz tog razloga bilo je neophodno izvršiti reorganizaciju farmaceutskog kadra u apotekama, a sve u cilju poboljšanja farmaceutske usluge koju pružamo građanima i, na kraju, povećanja dobiti, koje je evidentno. Premještanje kadra i promjena upravnika/upravnica apoteka bila je opravdana, naročito zbog činjenice da je većina njih rukovodila apotekama od 10 do 30 godina u kontinuitetu, poslujući negativno iz godine u godinu – saopšteno je iz Montefarma.
Reagujući na izjavu poslanika SDP-a Adnana Strikovića, tvrde da je on iznio podatke koje su dali na uvid još prošle godine, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.

– Montefarm nabavku vrši za potrebe sektora javnog zdravstva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u ime države, te su neizmirene obaveze od 26.086.000 eura na kraju 2022, koje nijesu dug Montefarma, smanjene za 12.244.000 eura u odnosu na kraj 2021.godine, a predstavljaju višegodišnji dug za utrošene ljekove i medicinska sredstva za potrebe građana Crne Gore. Dakle, dug se nagomilao jer se očigledno uplate na relaciji Ministarstvo finansija –FZOCG – Montefarm u prethodnim godinama nijesu redovno izvršavale, a ne u 2021. i 2022.godini – navodi se u saopštenju.

Podsjećaju da je Striković kazao da je Montefarm, zbog nedovoljne snabdjevenosti, tema koja s pravom okupira javnost, zbog čega objašnjavaju da nijesu direktni uvoznik ljekova, niti pregovaraju sa proizvođačima, već javnim pozivima za nadmetanje putem platforme CEJN-a pokreću procedure nabavke na koje se svi dobavljači javljaju. Iz Montefarma ističu da podaci nedavno sprovedenog istraživanja u 29 zemalja EU-a govore da je četvrtina zemalja prijavila nedostatak više od 600 vrsta ljekova, a 20 odsto od 200 do 300 vrsta medikamenata.

– Svi disciplinski postupci sprovedeni su u skladu sa odredbama Zakona o radu i Granskog kolektivnog ugorova za zdravstvenu djelatost u kom su kvalifikovane lakše i teže povrede radnih obaveza. Od ukupnog broja postupaka utvrđivanja odgovornosti za povredu radne obaveze 62 zaposlena su nesavjesno, neblagovremeno i nemarno vršili radne obaveze na način što su konstatovani propusti u vršenju poslova radnog mjesta – tvrde iz Montefarma.

Dan

Provjerite slična mjesta

Heroj Dibrani: Plašio sam se da je kasno, dok nisam čuo bebin plač…

Adnan Dibrani, švedski poslanik, bio je dio posmatračke misije Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope koja je …