Krivična protiv bivših rukovodilaca u Regionalnom vodovodu

Krivičnu prijavu protiv izvršnog direktora Josipa Đuraškovića i rukovoditeljke Sektora za pravne poslove Jadranke Blažić Kovačević zbog zloupotrebe službenog položaja u obavljaju dužnosti u Regionalnom vodovodu, proslijeđena je na postupanje Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

Kako navode u saopštenju, Specijalno državno tužilaštvo je 14. februara 2023. godine krivičnu prijavu uputilo na postupanje pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru.

“Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da odgovornost za štetu nanijetu Društvu u, pored bivšeg izvršnog direktora Josipa Đuraškovića, snosi i Jadranka Kovačević Blažić, tadašnji rukovodilac Sektora za pravne poslove, te da njene radnje sadrže bitna obilježja bića krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 KZCG. Imenovana kao rukovodilac Sektora za pravne i administrativne poslove bila je najodgovornija za sprovođenje internih propisa Društva, sumnja se i da je predmetne putne naloge i rješenja o upućivanju na službena putovanja potpisivala bez prethodne saglasnosti predsjednika Odbora direktora”, navode u saopštenju.

Dodaju da na osnovu iznijetog, imajući u vidu odredbe čl. 255 ZKP-a, kojim se sugeriše odgovornost svakog pojedinca da prijavi krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, bivši rukovodilac Sektora za pravne poslove Jadranka Kovačević Blažić obuhvaćena je krivičnom prijavom kao izvršilac predmetnog krivičnog djela.

SDT-a je krivičnu prijavu podnijetu proiv Josipa Đuraškovića i Jadranke Kovačević Blažić, dostavio na nadležnosti ODT-u u Kotoru, zbog postojanja osnova sumnje u izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju u produženom trajanju.

Provjerite slična mjesta

Putin Zapadu: “Imajte na umu, države su vam male i gusto naseljene”

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da bi evropske zemlje trebale preispitati svoje pozive da …