Važno saopštenje Vlada Crne Gore i Albanije

U Podgorici je danas održana zajednička sjednica vlada Crne Gore i Republike Albanije nakon koje su premijeri dr Dritan Abazović i Edi Rama potpisali Zajedničku deklaraciju, a potpisani su i sporazumi o izgradnji mosta na rijeci Bojani, otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Sveti Nikola-Puljaj na teritoriji Republike Albanije, kao i više sporazuma i memoranduma iz oblasti: energetike, ribarstva, zaštite bilja, socijalne zaštite, sporta i mladih, kulture i medija, odbrane i zdravlja. Vlada Crne Gore i Savjet ministara Republike Albanije, pozivajući se na privrženost zajedničkim političkim ciljevima i vrijednostima na principima prijateljstva i partnerstva, u svojstvu NATO saveznica, kako bi se obezbijedio mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu i stvorili uslovi za postizanje zajedničkih strateških ciljeva – usvajanje  euroatlantskog sistema vrijednosti i punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a u svijetlu novog regionalnog i globalnog geopolitičkog okruženja, u Zajedničkoj  deklaraciji se obavezuju da će raditi na unapređenju saradnje u svim oblastima društveno-ekonomskog života, u cilju postizanja ekonomski integrisane, prosperitetne i stabilne regije u jačoj i ujedinjenoj Evropi, pri čemu će fokus biti na evropskoj budućnosti zemalja i dobrobiti ljudi.

Nakon zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Republike Albanije potpisani su sljedeći dokumenti:

  •     Sporazum između Crne Gore i Republike Albanije o izgradnji mosta na rijeci BojaniCilj Projekta je unapređenje veze u prekograničnom području između Crne Gore i Albanije stvaranjem uslova za maksimalno korišćenje prirodnih i kulturnih potencijala, kao i jačanje ekonomskog i društvenog razvoja u regionu. Poseban značaj ovaj veliki projekat će imati za unapređenje prekogranične turističke ponude. Dvije države su saglasne da sufinansiraju izgradnju Mosta tako što će svaka strana finansirati 50% troškova, uključujući ukupne troškove izgradnje, nadzora i dugih usluga povezanih sa realizacijom Projekta. Sporazumom je definisan zajednički nastup prema svim trećim zainteresovanim subjektima i dostupnim izvorima sredstava za finansiranje realizacije infrastrukturnih investicija koje su Strane prepoznale kao strateški važne u okvirima svojih nadležnosti. Takođe, definisana je osnovna podjela nadležnosti dvije Strane.
  •     Sporazum između Crne Gore i Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Sveti Nikola-Puljaj na teritoriji Republike Albanije. Cilj otvaranja ovog graničnog prelaza Sveti Nikola – Pulaj za međunarodni drumski putnički saobraćaj je poboljšanje regionalne i evropske saobraćajne infrastrukture, u želji da se unaprijedi kretanje građana između dviju država i olakša saobraćaj preko zajedničke državne granice. Otvaranje ovog graničnog prelaza doprinijeće obostranom razvoju turizma i održivom razvoju turističkih privreda Crne Gore i Republike Albanije. Takođe, ovaj projekat će biti osnov za apliciranje prema EU fondovima, olakšati kretanje turista duž obala obiju država i dodatno, pozitivno uticati na održivi ekonomski razvoj Crne Gore i Republike Albanije. Predviđeno je da će Republika Albanija snositi troškove izgradnje prelaza, dok je obaveza Crne Gore da snosi troškove IT uvezivanja graničnih službi Crne Gore na tom zajedničkom graničnom prelazu.
  •      Memorandum o razumijevanju između Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore i Ministarstva infrastrukture i energetike Republike Albanije o saradnji u oblasti energetikeMemorandumom je definisan zajednički nastup prema svim trećim zainteresovanim subjektima i dostupnim izvorima sredstava za finansiranje realizacije infrastrukturnih investicija koje su Strane prepoznale kao strateški važne u okvirima svojih nadležnosti. Strane će preduzimati neophodne aktivnosti u cilju unapređenja saradnje između nadležnih institucija i privrednih subjekata i pospješivati uzajamnu razmjenu znanja, iskustva i informacija, posebno u vezi sa upravljanjem infrastrukturnim investicijama, analizom i upravljanjm rizicima za njihovu realizaciju.
  •     Sporazum o saradnji između Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Albanije u oblasti zajedničkog održivog upravljanja ribarstvom Skadarskim jezerom i rijekom BojanomSporazumom se podstiče međusobna saradnja u oblasti održivog korišćenja i zaštite ribljeg fonda u Skadarskom jezeru i rijeci Bojani koji su prepoznati kao oblast sa visokim nivoom biodiverziteta i prisustvom ekonomski važnih vrsta riba čijom eksploatacijom se obezbjeđuje značajan prihod lokalnog stanovništva ove oblasti. Trenutno je upravljanje ribljim fondom i ribolovom fokusirano na nacionalne teritorije jezera, ali analize su pokazale da je potrebno izvršiti harmonizaciju nacionalnih zakonodavstva kako bi održiva eksploatacija bila jedinstveno regulisana na cijeloj teritoriju jezera. Predviđeno je preduzimanje svih neophodnih mjera za zaštitu zajedničkog ribljeg fonda i njihovih staništa, te sprečavanje njihove degradacije u skladu sa domaćim zakonima i propisima i preporukama stalnog Komiteta koji će strane uspostaviti, u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.
  •     Sporazum o saradnji između Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Albanije u oblasti zaštite zdravlja biljaSporazumom se podstiče međusobna saradnja u oblasti zdravstvene zaštite bilja, poboljšava zaštita teritorija od unošenja karantinskih štetnih organizama bilja, u nastojanju da se ograniče gubitci koji nastaju kao posljedica njihovog djelovanja i da se olakša međusobna trgovina i razmjena bilja i biljnih proizvoda. Ugovorne strane će obaviještavati jedna drugu o Listama karantinski štetnih oganizama bilja kao i o specifičnim karantinskim zahtjevima (fitosanitarne zabrane, ograničenja i uslovi), koji se odnose na uvoz ili provoz bilja i biljnih proizvoda, kao i o svim promjenama na Listi, na vrijeme i pisanim putem, prije njihovog stupanja na snagu. Definisano je, takođe, da će nadležni organi ugovornih strana osigurati da se izvoz i provoz pošiljki u/kroz državnu teritoriju ugovorne strane sprovodi u skladu sa zakonskim odredbama zemlje uvoznice ili zemlje kroz koju se odvija provoz.
  •     Sporazum između Crne Gore i Republike Albanije u oblasti socijalne zaštiteZaključivanjem Sporazuma omogućiće se regulisanje međusobnih odnosa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti i ostalih pitanja iz domena socijalnog osiguranja, a posebno izjednačavanje u pravima državljana po osnovu boravka i rada u državama ugovornicama, na bazi reciprociteta.
  •     Memorandum o saradnji između Ministarstva sporta i mladih Crne Gore i Ministarstva obrazovanja i sporta i Ministarstva za mlade Republike AlbanijeMemorandum ima za cilj da promoviše i unaprijedi saradnju organa i organizacija u oblasti sporta i mladih dviju zemalja i da postavi okvir za sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje će se zasnivati na principu uzajamnosti. U oblasti sporta Strane će, pored ostalog, sarađivati kroz razmjenu stručnjaka i iskustava u vezi organizacije sportskih takmičenja, sponzorstava i antidopinga, uzajamne posjete sportskih delegacija, trenera, stručnjaka za sport i fizičko obrazovanje, uzajamno pozivanje sportista, kao i sportista sa invaliditetom da učestvuju na takmičenjima i međunarodnim sportskim događajima koji se održavaju u obijema zemljama  i t. d. U oblasti mladih saradnja će se odvijati kroz obezbjeđivanje zajedničkog učešća stručnjaka i mladih na kursevima, konferencijama, seminarima, simpozijumima i akademskim programima koje se organizuju na nacionalnom i međunarodnom nivou. Između ostalog, predviđeno je i sprovođenje i podsticanje aktivnosti koje će omogućiti mladima obiju država da budu svjesni nacionalnog, duhovnog i kulturnog nasljeđa koje pripada jednoj od strana ili ga međusobno dijele.
  •     Program kulturne saradnje između Ministarstva kulture i medija Crne Gore i Ministarstva kulture Republike Albanije za period 2023-2025Dokument predviđa intenziviranje saradnje u svim oblastima kulturno-umjetničkog stvaralaštva: vizuelna i likovna umjetnost, književnost i književno prevođenja, muzika, pozorište i film. Osim navedenog, predviđeno je pospješivanje saradnje u oblasti zaštite i očuvanja, promocije i popularizacije kulturne baštine, s akcentom na: zajedničke projekte iz oblasti konzervatorske djelatnosti i arheoloških istraživanja; razmjenu i digitalizaciju arhivske građe; saradnju na temama uslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara kao i sprečavanja nelegalne trgovine; razmjena najboljih praksi u pogledu upravljanja UNESCO zaštićenim područjima. Program podrazumijeva i saradnju u oblasti razvoja sektora kreativnih industrija i zajedničkog učešća u međunarodnim programima i inicijativama čije su dvije zemlje članice.
  •     Memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike AlbanijeMemorandumom se definišu domeni saradnje u sklopu odbrambene bilateralne saradnje, kao što je razmjena iskustava kada je u pitanju planiranje odbrane, obuka pripadnika oružanih snaga, iskustva u domenu traganja i spašavanja, zajednička preduputna obuka kada je učešće u NATO mirovnim misijama u pitanju i slično. Dokumentom je predviđeno i potpisivanje planova bilateralne saradnje u domenu odbrane na godišnjem nivou, definisan status civilnog i vojnog osoblja jedne države na teritoriji druge države, te utvrđeno da će se klasifikovani materijali i informacije prosljeđivati isključivo odgovarajućim zvaničnim kanalima nadležnih organa.
  •     Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Albanije u oblasti zdravstva. Memorandum je usaglašen na osnovu obostrano iskazanog interesa da se nastavi već uspostavljena saradnja dviju država  u oblasti zdravstva i medicinskih nauka. Primjenom Memoranduma će se unaprijediti razmjena informacija, eksperata, i zdravstvenih profesionalaca, ojačaće se zdravstveni kapaciteti i proširiće se znanja u oblasti najnovijih dostignuća u medicini.

Provjerite slična mjesta

Policijski pretresi: Nađeni birački spiskovi, kopije ličnih karata, izborni materijal…

Policija je u više gradova sprovela akcije na otkrivanju i sprječavanju zloupotreba u susret predsjedničkim …