Zaustavljena prodaja stotine miliona vrijednog opala. Razlog je nevjerovatan

Prodaja poludragog kamenja, opala, koje je zaplijenjeno 2012. godine obustavljena je do daljnjeg jer je Osnovni sud u Kotoru usvojio privremenu mjeru zabrane raspolaganjem tim dragocjenostima.

Podsjetimo, Vlada Crne Gore je u junu 2021. usvojila informaciju o postupku prodaje 28 kilograma poludragog kamena opala koji je oduzet 2012. godine u hotelu “Belvi” u Bečićima jer je nelegalno unijet u Crnu Goru.

Dragulji su oduzeti od Roberta Franjeka i Antonija Vernona Strelenskog, a kako je tada objavljeno, ono je otkriveno jer su njih dvojica policiji prijavili da jedan od vlasnika “Belvija” Branka Ćupića neće da im vrati kamenje deponovano u hotelskom sefu.

Iz Uprave za državnu imovinu i katastar, preko Ministarstva finansija, “Danu” je saopšteno da je postojao plan da se opali iznesu iz države radi dalje obrade, ali je to onemogućeno pokretanjem postupka pred sudom u Kotoru.

– U skladu sa zaključcima Vlade 04-2897/2 od 17. juna 2021. godine, Uprava za katastar i državnu imovinu angažovala je gemologa sa Kanadskog gemološkog instituta da izvrši identifikaciju, mjerenje i razvrstavanje predmetnih opala i predloži dalji način njihovog čuvanja i valorizacije. Shodno tome, u periodu od 29. juna do 1. jula 2021. godine, u prostorijama Trezora Centralne banke Crne Gore od strane angažovanog gemologa izvršeno je pregledanje, mjerenje, razvrstavanje cjelokupne ostave poludragog kamenja opala. Pregledanju ostave poludragog kamenja opala prisustvovali su predstavnici Trezora CBCG i predstavnici Uprave za katastar i državnu imovinu. Prilikom preuzimanja i otvaranja ostave konstatovano je da se cjelokupna ostava nalazi u neoštećenom stanju, blombirana jemstvenikom i voskom – kazali su nam iz Uprave.

Opale i dalje ih čuvaju u trezoru

U Upravi za imovinu i katastar navode da se predmetni opali i dalje nalaze na čuvanju u Trezoru Centralne banke Crne Gore.

“Dan” je ranije pisao da su Franjek i Strelinski tokom 2011. godine kontaktirani kao trgovci opalima i obaviješteni da u Crnoj Gori postoji kupac za veću količinu opala.

Garancije koje su im dali bile su sa najvišeg nivoa u Crnoj Gori, jer je to vrijeme bilo specifično i u Crnoj Gori je bilo dosta trgovaca iz Rusije koji su kupovali drago kamenje. Sklopili su ugovor sa B.Ć. o zastupanju i sređivanju dokumentacije u slučaju da do prodaje dođe na teritoriji Crne Gore.

Njihovom dolasku prethodila je posjeta ljudi koje je B.Ć. poslao da se uvjere da ovi trgovci zaista imaju tu količinu opala, raspoređenih u sedam kolekcija.

“Dan” je imao uvid u sertifikate za opale i u tim dokumentima jasno stoji da su Franjek i Strelinski njihovi vlasnici.

Samo kolekcija crnog opala prodaje se po 15.000 do 25.000 eura po karatu, a neke kolekcije imaju i po 30.000 karata.

Između ostalog, u kolekciji je najveći opal na svijetu, čija vrijednost je enormna.

Ističu da je potom cjelokupna ostava poludragog kamenja zapakovana i specijalnim plastičnim zateznicama koje imaju jedinstveni numerisani broj.

– Procjenitelj je dostavio Upravi izvještaj o pregledanju, razvrstavanju, identifikaciji i mjerenju predmetnih opala br. 01-012/21-23654, kao i procjenu za dva obrađena opala u obliku figura životinja (01-012/21-23651 i 01-012/21-23651). U dostavljenom izvještaju je predloženo da se izvrši obrada-brušenje reprezentativnih uzoraka, nakon čega bi se utvrdio kvalitet i vrijednost opala, što bi, u konačnom, omogućilo sagledavanje cjelokupne situacije tj. utvrđivanje okvirne vrijednosti za cjelokupnu količinu oduzetih opala, kao i predlaganje najboljeg načina daljeg postupanja sa predmetnim opalima. Kako nije postojala mogućnost da se obrada-brušenje reprezentativnih uzoraka izvrši u Crnoj Gorim pokušali smo organizovati iznošenje uzoraka iz zemlje i njihovu obradu. U međuvremenu smo od Zaštitnika imovinskopravnih interesa Crne Gore obaviješteni da je pred Osnovnim sudom u Kotoru usvojena privremena mjera –zabrana protivniku predlagača raspolaganja kolekcijom poludragog kamenja opala poslovne oznake posl. br.I 965/2021. Nakon dobijanja tog obavještenja, Uprava za katastar je obustavila sve aktivnosti sa predmetnim opalima do okončanja postupka pred Osnovnim sudom u Kotoru – objasnili su iz Uprave.

Dan

Provjerite slična mjesta

Heroj Dibrani: Plašio sam se da je kasno, dok nisam čuo bebin plač…

Adnan Dibrani, švedski poslanik, bio je dio posmatračke misije Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope koja je …