Važno saopštenje CEDIS-a u vezi potrošnje struje

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u januaru preuzeli ukupno 276.801.915 kWh električne energije, što je na nivou potrošnje ostvarene tokom decembra, ali i na istom nivou u odnosu na energiju preuzetu tokom januara prethodne godine. Najviše električne energije, oko 39 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada i Cetinja (Region 2).
Očitano je ukupno 404.196 brojila, ili 93 odsto od ukupnog broja (neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni). Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto.
Ekipe Sektora za održavanje su u januaru realizovale 1.831 intervenciju na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata iznosila je oko 198 hiljada eura.
Tokom januara su završeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji osam trafostanica 10/0,4kV u Kotoru, Baru, Budvi i Podgorici za koje je izdvojeno oko 240 hiljada eura. U toku su i radovi na izmještanju elektroenergetske infrastrukture u zoni rekonstrukcije dijela puta Podgorica – Tuzi (od Bulevara Josipa Broza do kraja granice DUP-a “Konik Stari Aerodrom”) čija je vrijednost oko 190 hiljada eura.
Na distributivnu mrežu je tokom januara priključeno 286 novih korisnika.
Prethodnog mjeseca na području Crne Gore je ugrađeno je 27 novih, elektronskih brojila. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 340 hiljada, čime je pokriveno oko 80 odsto konzuma.
Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 434 hiljada korisnika na području Crne Gore.

Provjerite slična mjesta

Policijski pretresi: Nađeni birački spiskovi, kopije ličnih karata, izborni materijal…

Policija je u više gradova sprovela akcije na otkrivanju i sprječavanju zloupotreba u susret predsjedničkim …