Od Sozine i autoputa 15,6 miliona eura

Državno preduzeće “Monteput” prethodnu godinu završilo je u plusu preko dva miliona eura, a samo od naknada za korišćenje tunela Sozina i dionice autoputa od Smokovca do Mateševa prihodovali su 15,6 miliona eura, pokazuje izvještaj o poslovanju ovog preduzeća.

Planirani prihodi preduzeća bili su predviđeni na iznos od 39.915.362 eura za pokriće poslovnih rashoda, ali je ostvaren u iznosu od 34.777.995, dok su rashodi preduzeća iznosili 32.325.374, pokazuje dokument koji je Vlada usvojila na poslednjoj sjednici.
Prema ovim podacima, od naknade za Sozinu prihod je iznosio 10.974.390 i veći je u odnosu na planirani 9.287.290, dok je od prioritetne dionice autoputa za samo pola godine prihodovano 4.652.610 eura.

Kako u dokumentu stoji, prihodi Društva u neto iznosu su bili 18.041.578 eura, povučena sredstva kredita IRF-a za projekat trajnog napajanja električnom energijom iznosila su 4.500.797, sredstva kapitalnog budžeta za 2022. godinu za unapređenje regionalnog puta R-13 Bioče – Mateševo – Kolašin, dionica petlja Mateševo – naselje Mateševo 7.033.767,38 eura, sredstva kreditnog zaduženja kod IRF-a za nabavku opreme za službe naplate, održavanja i zaštite i spasavanja za autoput Bar – Boljare u iznosu od sedam miliona, sredstva dobiti iz prethodnog perioda 439.220 eura i sredstva Ministarstva kapitalnih investicija sa Potprograma 17 020 K03 – izgradnja autoputeva, aktivnost 17020 K03 001 – autoput Bar – Boljare, sa izdatka 441-1 – izdaci za infrastrukturu opšteg značaja, za projekat izgradnje TETRA sistema po zaključku Vlade u iznosu od 2.900.000 eura.

Rashodi iznosili 32 miliona

Kada je riječ o rashodima u 2022. godini, oni su iznosili oko 32 miliona eura.

– Planirana sredstva za pokriće poslovnih rashoda i nesmetano obavljanje tekućih radnih obaveza za 2022. godinu iznose 17.630.655 eura, a realizovana 10.261.970 eura, ili 60,23 odsto. Rashodi za održavanje i upravljanje tunelom Sozina pristupnim saobraćajnicama planirani su u iznosu 12.520.449 eura sa PDV-om, za tekuće rashode autoputa planirano je 982.397 eura sa PDV-om, a za potrebe Sektora za naplatu i održavanje autoputa 2.692.993 eura – piše u dokumentu.

Dan

Provjerite slična mjesta

Milatović u Bijelom Polju: DIJASPORA NE ZASLUŽUJE DA JE TRETIRAJU KAO REZERVOAR GLASOVA

Protiv mene se vodi organizovana hajka, žele građane obmanuti kako se ja zalažem za oduzimanje …