evropasad

Evropa sad: Nemamo bliskost sa sijačima podjela

Glavni cilj Evrope sad! je da unapijedi životni standard, te pruži puni doprinos u uspostavljanju sistema vladavine prava i borbi protiv korupcije. U Crnoj Gori više ne smije biti privilegovanih i diskriminisanih po bilo kom osnovu.

Stoga, ne vidimo bliskost niti sličnu orijentaciju sa saveznicima politike podjela i dokazanih korumpiranih klasa.

Za razliku od njih, mi smo usmjereni ka budućnosti ove zemlje, u kojoj će svi građani živjeti dostojanstveno od svoga rada, kako ne bi bolji život tražili van granica Crne Gore. To je za nas suštinska mjera patriotizma.

Provjerite slična mjesta

Heroj Dibrani: Plašio sam se da je kasno, dok nisam čuo bebin plač…

Adnan Dibrani, švedski poslanik, bio je dio posmatračke misije Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope koja je …