Kadrovske kombinatorike Vlade, ima poznatih imena

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 40. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Službeni list Crne Gore Refika Bojadžića, kao i Rješenje o imenovanju Mišele Manojlović za novu članicu ovog Odbora,
 2. donijela Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora JU Službeni list Crne Gore Miomira Jakšića, kao i Rješenje o imenovanju Rajka Radonjića za novog člana ovog Odbora,
 3. donijela Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” Podgorica u sastavu: Branislav Dačević, Aleksandar Đurišić i Dragana Vujović,
 4. donijela Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” Podgorica u sastavu: Andrej Raspopović, Luka Jovanović i Nermin Škretović,
 5. donijela Rješenje o imenovanju Marka Radonjića za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 6. donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda rada Suzane Radulović,
 7. donijela Rješenje o imenovanju Marine Jovanović za članicu Upravnog odbora Fonda rada,
 8. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta za reviziju u sastavu: Ana Krsmanović, predsjednica, Valentina Ivanović, zamjenica predsjednice, i članice Katarina Bulatović, Stoja Roćenović i Azra Šehović,
 9. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta za reviziju u sastavu: Minas Trubljanin, predsjednik, Ana Lalević Filipović, zamjenica predsjednika, i članovi Tamara Ivković, Vladimir Đurišić i Marina Albijanić,
 10. donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore Rumnice Kostić,
 11. donijela Rješenje o imenovanju Danila Kaluđerovića za člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore,
 12. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Igoru Rakčeviću,
 13. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija Milene Mijović Durutović,
 14. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija Dobrile Vlahović,
 15. donijela Rješenje o određivanju Milene Mijović Durutović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija,
 16. donijela Rješenje o određivanju Dobrile Vlahović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija,
 17. donijela Rješenje o imenovanju Bobana Jovovića za državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave,
 18. donijela Rješenje o postavljenju Sava Rašovića za sekretara Ministarstva sporta i mladih,
 19. donijela Rješenje o postavljenju Zorana Jojića za generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih,
 20. donijela Rješenje o određivanju Martina Ljuljđuraja za v.d. generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih,
 21. predlažila Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo da za člana Odbora direktora Instituta izabere dr Draška Raškovića,
 22. donijela Rješenje o imenovanju Mišele Manojlović za članicu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
 23. donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva Marka Stoiljkova, kao i Rješenje o imenovanju Saše Uskokovića za novog člana ovog Odbora i
 24. donijela Rješenje o razrješenju člana Izvršnog odbora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore mr Damira Davidovića, kao i Rješenje o imenovanju Lazara Miranovića za novog člana ovog Odbora.

Provjerite slična mjesta

Milatović u Bijelom Polju: DIJASPORA NE ZASLUŽUJE DA JE TRETIRAJU KAO REZERVOAR GLASOVA

Protiv mene se vodi organizovana hajka, žele građane obmanuti kako se ja zalažem za oduzimanje …