Odluka u korist države u postupku Addiko Bank AG protiv Crne Gore

Odluka u korist Crne Gore donesena je u postupku Addiko Bank AG protiv Crne Gore i objavljena od strane Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID), saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Odluka, koja je redigovana kako bi se sačuvale povjerljive informacije podnosioca zahtjeva, dostupna je ovdje.

Naime, Addiko Bank AG pokrenula je arbitražni postupak protiv Crne Gore 2017. godine, na osnovu Ugovora o bilateralnom ulaganju između Republike Austrije i Bivše Republike Jugoslavije (čiji je Crna Gora sukcesor), navodeći da je Zakon o konverziji kredita u CHF denominiranih u kredite u eurima iz 2015. godine (sa izmjenama i dopunama od avgusta 2016. godine), predstavljao kršenje međunarodnih zakonskih obaveza od strane Crne Gore. Crna Gora je donijela Zakon o konverziji iz 2015. godine, kao rješenje velikih finansijskih poteškoća, u kojima su se našli građani Crne Gore, koji su bili suočeni sa naglim i neprihvatljivim uvećanjima otplata po kreditima u švajcarskim francima, a nakon naglog rasta kursa švajcarskog franka u odnosu na euro u 2015. godini. U svakom slučaju, prigovor Addiko Bank AG je bio da su Vlada i zajmoprimci trebalo da preuzmu dio finansijskog rizika, koji proizilazi iz fluktuacija valuta i da je zakon nepravedno „projurio“ kroz parlamentarnu proceduru, bez propisnog razmatranja.

Podsjetimo, postupak je počeo u septembru 2017. godine i činila su ga dva kruga pisanih podnesaka i saslušanja u Parizu, u decembru 2019. godine, nakon čega je Tribunal donio odluku u novembru 2021. godine, odbacujući sve tužbe protiv države i naloživši Addiko Bank AG da isplati većinu troškova Crne Gore.

Tribunal je ocijenio da je Zakon o konverziji bio razuman i proporcionalan odgovor crnogorske države, sa ciljem ublažavanja finansijskih poteškoća, koje trpe zajmoprimci kredita u švajcarskim francima. Odluka predstavlja potpuno opravdanje postupanja Skupštine i Vlade Crne Gore u krizi „kredita u švajcarskim francima“.

„Kriza kredita u švajcarskim francima“ podstakla je pravne postupke pred domaćim i međunarodnim sudovima i tribunalima širom regiona južne i istočne Evrope, uključujući arbitraže ICSID-a protiv Crne Gore, Hrvatske i Slovenije. Slučaj protiv Crne Gore je prva arbitraža ICSID-a koja je donijela zaključak i odlučila o stepenu poštovanja koje se državama daje u smislu međunarodnog prava, u odgovoru na situacije finansijske krize. Crnu Goru su predstavljali članovi Ministarstva finansija, Centralne banke, Ministarstva pravde i međunarodnog pravnog tima pod vođstvom Cherie Blair CBE KC i Catriona Paterson iz Omnia Strategy LLP. Ministarstvo finansija se zahvaljuje svim učesnicima ovog procesa, na posvećenosti u predstavljanju Crne Gore u ovom važnom slučaju.

Provjerite slična mjesta

Heroj Dibrani: Plašio sam se da je kasno, dok nisam čuo bebin plač…

Adnan Dibrani, švedski poslanik, bio je dio posmatračke misije Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope koja je …