Abazović lično u tijelima koji rade na Zakonu o oduzimanju imovine

Vlada je danas na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila Izmjenu Zaključka Vlade od 2. februara 2023. godine, kojom se za predstavnika Vlade u radnim tijelima prilikom rada na Predlogu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću imenuje premijer Dritan Abazović.

Kako se navodi u zaključku, za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i radnih tijela prilikom razmatranja predloga ovog zakona određeni su ministar pravde Marko Kovač i predsjednik Vlade Dritan Abazović.

Do sada je u Skupštini i radnim tijelima koji su razmatrali predlog pomenutog zakona pored Kovača bio imenovan generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju u Ministarstvu pravde Branimir Janjević.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Milatović u Bijelom Polju: DIJASPORA NE ZASLUŽUJE DA JE TRETIRAJU KAO REZERVOAR GLASOVA

Protiv mene se vodi organizovana hajka, žele građane obmanuti kako se ja zalažem za oduzimanje …