Suljević: MUP utvrđuje da li Spajić ispunjava uslov za prebivalište

Saradnik na programima u Centru za građansko obrazovanje i član Državne izborne komisije Damir Suljević pojasnio je Pobjedi da je na Ministarstvu unutrašnjih poslova da utvrdi da li lider Pokreta „Evropa sad“ i kandidat te stranke za predsjedničke izbore, ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje 10 godina u posljednjih 15 godina što je uslov da bi bio biran za predsjednika Crne Gore.

Ukoliko MUP na osnovu svojih evidencija utvrdi da Spajić posjeduje uslov u pogledu prebivališta i izda potvrdu o tome, a ukoliko i druga tražena dokumentacija i potpisi podrške budu uredni, uslovi za kandidaturu se mogu smatrati ispunjenim – istakao je Suljević.

Pobjeda je pisala o tome da se u slučaju kandidature Spajića za predsjedničke izbore otvara pitanje da li on može biti biran za predsjednika Crne Gore, zato što nije jasno da li ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje 10 godina u posljednjih 15 godina prije dana održavanja izbora, što je uslov koji propisuje Ustav i Zakon o izboru predsjednika Crne Gore.

Iz biografije Spajića, koja je dostupna na zvaničnom sajtu Pokreta „Evropa sad“, jasno se navodi da se on u Crnu Goru vratio 2020. godine, a da je do tada, od završetka školovanja, radio u Tokiju i Singapuru.

To znači da kandidatura Spajića zavisi od toga da li je, pošto je godinama živio i radio u inostranstvu, u tom periodu imao prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori ili ga je odjavio.

Na taj ustavni i zakonski uslov podsjetio je i Suljević i ukazao da se radi o istovjetnoj odredbi.

Istim zakonom propisuje se da se, uz prijedlog kandidata za predsjednika, Državnoj izbornoj komisiji (DIK) podnosi i pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu, potvrda o biračkom pravu kandidata, potvrda o prebivalištu kandidata, uvjerenje o državljanstvu, kao i potpisi za podršku kandidatu – naveo je sagovornik Pobjede.

Istakao je i da je DIK donio Uputstvo o sadržini i obliku obrasca za podnošenje prijedloga kandidata za predsjednika Crne Gore i obrasca za davanje potpisa birača za podršku kandidatu, koje je posljednji put ažurirano na sjednici DIK-a održanoj krajem prošle godine.

Tim uputstvom propisan je obrazac potvrde o prebivalištu kandidata za predsjednika, u skladu sa kojim se od strane nadležnih potvrđuje da kandidat ima prebivalište u trajanju od najmanje 10 godina u posljednjih 15 godina prije dana održavanja izbora – pojasnio je Suljević.

Tu potvrdu, dodao je, u skladu sa obrascem koji je propisao DIK, izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje se stara o registrima prebivališta i boravišta, a kojom se potvrđuje da kandidat posjeduje ovaj uslov.

Nakon prijema prijedloga kandidata sa pratećom dokumentacijom i potpisima podrške koji moraju biti dostavljeni najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora, DIK na svojoj sjednici, a u roku od 48 sati od prijema, utvrđuje da li je kandidat dostavio svu neophodnu dokumentaciju, da li kandidat ispunjava uslove propisane Ustavom i Zakonom, te da li će u konačnom kandidatura biti potvrđena – rekao je Suljević.

On je naveo i da Državna izborna komisija nema nadležnost da utvrđuje tačnost navoda o duplom prebivalištu Spajića.

Jer je to u isključivoj nadležnosti MUP-a, koje se do sada, a još od perioda kada je tim ministarstvom rukovodio ministar Sergej Sekulović, nije izjašnjavalo o tome. Za slučaj da su ovi navodi tačni, MUP je bio u obavezi da izvrši brisanje Spajića iz registra prebivališta – naglasio je Suljević.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Heroj Dibrani: Plašio sam se da je kasno, dok nisam čuo bebin plač…

Adnan Dibrani, švedski poslanik, bio je dio posmatračke misije Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope koja je …