Brković priznaje dug, ali ne i 350.000 eura kamate

Vektra Montenegro u stečaju duguje Upravi prihoda i carina iznos od 788.748 eura, od čega i dalje osporava iznos od oko 353.949 eura duga na osnovu kamata za neblagovremeno plaćeni carinski dug, dok u isto vrijeme u cjelosti priznaje preostalih 434.799 eura duga po osnovu ostalih potraživanja. Naime, sudija Radmila Perović je zbog gore navedenog naložila dopunsko vještačenje.

Zakonski zastupnik kompanije, čiji je vlasnik Dragan Brković, a koja se od 15. januara 2021. godine nalazi u stečaju, na jučerašnjem ročištu pred Privrednim sudom osporio je metodologiju naplate kamata, i naveo da je u mišljenju Privrednog suda iz 2015. godine navedeno da se početnim datumom dospjelosti prve rate smatra 29. jul 2015. godine i da se obračunava u devet šestomjesečnih rata, odnosno na svakih pola godine, te da je to u skladu sa planom reorganizacije kompanije, koji se smatra novim ugovorom za izmirenje potraživanja, pa u novom stečajnom postupku, koji je otvoren zbog nepostupanja Vektre Montenegro po planu, povjerioci imaju pravo da prijave samo potraživanja u skladu sa tim planom. Prema tom planu predviđeno je da se prve dvije rate obračunavaju na početni datum, a svaka sledeća na šest mjeseci.
On je istakao i da se one mogu obračunavati po jednakim stopama za sve povjerenike, naročito imajući u vidu da je država, odnosno Uprava prihoda i carina kao povjerenik svrstana tek u treći naplatni red.

Dan

Provjerite slična mjesta

Policijski pretresi: Nađeni birački spiskovi, kopije ličnih karata, izborni materijal…

Policija je u više gradova sprovela akcije na otkrivanju i sprječavanju zloupotreba u susret predsjedničkim …