MANS: Direktorica ASK-a nezakonito prisvojila službeni BMW

Zloupotreba službenih vozila u privatne svrhe postala je dio crnogorske svakodnevnice, ali slučaj direktorice ASK-a Jelene Perović pokazuje da se nastavlja urušavanje kredibiliteta te institucije i jasan je znak da se konkretni rezultati ne mogu očekivati sa adrese koja se ne samo ne bori protiv korupcije, već je umnogome usvojila takav obrazac ponašanja kao prihvatljiv, piše MANS.

– Crni luksuzni BMW registarskih tablica PG CGL48, samo je jedan od više stotina službenih automobila koje svakodnevno srijećemo na crnogorskim ulicama. Ipak, ovo vozilo je posebno po tome što ga koristi Jelena Perović, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije, institucije koja bi trebala da bude prva linija odbrane javnog interesa od korupcije i zloupotrebe državnih resursa- navodi MANS.

image

Podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a ukazuju na brojne sumnje u zakonitost nabavke i korišćenja ovog vozila.

ASK je ovo vozilo kupio u martu prošle godine po cijeni od 35.000 eura, nakon sprovedenog postupka javne nabavke na kome se kao jedini ponuđač pojavila kompanija „Voli-Motors“, zvanični uvoznik marke BMW za Crnu Goru.

Podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a ukazuju na brojne sumnje u zakonitost nabavke i korišćenja ovog vozila.

image

ASK je ovo vozilo kupio u martu prošle godine po cijeni od 35.000 eura, nakon sprovedenog postupka javne nabavke na kome se kao jedini ponuđač pojavila kompanija „Voli-Motors“, zvanični uvoznik marke BMW za Crnu Goru.

Podaci iz tenderske dokumentacije upućuju na sumnju da su i prije okončanja postupka nabavke, u ASK-u znali koje auto želi da vozi njihova direktorica. Tako je ponuda koja je predao „Voli-Motors“ u tehničkim detaljima bila identična onome što su bili zahtjevi ASK-a u tenderskoj dokumentaciji, što se najčešće dešava onda kada je model automobila odabran i prije tendera.

image

– Nakon tako nabavljenog vozila, direktorica ASK-a ga je posebnom odlukom dodijelila sebi na stalnu upotrebu (24 sata) iako prema vladinoj Uredbi o korišćenju prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, na to nije imala pravo.

Uredba propisuje da ovakvu povlasticu imaju samo Predsjednik Crne Gore, Predsjednik i potpredsjednici Skupštine, Predsjednik i članovi Vlade Crne Gore, predsjednici Vrhovnog i Ustavnog suda, Vrhovni državni tužilac i Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala, te Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

Ovim dokumentom je definisano da se stalna upotreba može odobriti i licima koji su pod posebnim mjerama zaštite na osnovu procjene organa nadležnog za poslove bezbjednosti- navodi MANS.

Provjerite slična mjesta

Policijski pretresi: Nađeni birački spiskovi, kopije ličnih karata, izborni materijal…

Policija je u više gradova sprovela akcije na otkrivanju i sprječavanju zloupotreba u susret predsjedničkim …