Reagovanje NVU “Zračak nade” na podatke “Budi odgovoran”

NVU Roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ reaguje na neistinitu i neprikladnu objavu i traži odgovornost portala Budi odgovoran koji je objavio prijavu N.N. lica da se u našim prostorijama u kojima borave maloljetnici prodaje municija.
Ne možemo da vjerujemo da administrator portala Budi odgovoran prije objavljivanja nije provjerio prijavu, pošto se u Kriterijumima za podnošenje elektronske prijave kaže da prijava između ostalog ne smije sadržati nezakonit, klevetnički i netačan sadržaj.
Podržavamo prijave građana koje predstavljaju sumnje podnosilaca prijava da je došlo do određene nepravilnosti, ali u ovom slučaju tražimo da se ispita i utvrdi odgovornost osobe koja je podnijela ovu prijavu a portal Budi odgovoran je objavio.
Objavljivanjem ove vijesti našem udruženju i članovima je nanijeta nenadoknadiva šteta jer nam je ovom objavom ruši ugled koji smo godinama stvarali boreći se za ostvarivanje prava djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom.
NVU „Zračak Nade“ traži odgovornost i poziva elektronskeportale u Crnoj Gori (RTCG, CDM, Rdio televizija Podgorica /Gradski portal, Biznis CG, RTV Budva, Stanadrd) koji su prenijeli ovu malo je reći „glupost“ da prije objave kontaktiraju našu organizaciju koja je medju najaktivnijim u Crnoj Gori i organizacija koja je medju prvima digla glas i tražila i traži ostvarenje prava djece sa smetnjama u razvoju koja im pripadaju rođenjem.
Ne prodajemo ništa, mi obezbjedjujemo usluge koje su neophodne djeci sa smetnjama u razvoju za njihov razvoj, saradjujemo sa drugim sektorima, doprinosimo boljem pristupu obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj i dječjoj zaštiti i zapošljavanju osoba sa invaliditetom . Za naših 21 godinu rada u ovom sektoru izborili smo se za mnoge dobre stvari vezano za našu djecu, sistem se malo poboljšao ali je i dalje potrebno mnogo raditi na ranoj intervenciji i razvoju servisa podrške u zajednici. Umjesto da svi objave šta radimo i da zajednički utičemo na razvoj socijalne inkuzije doživjeli smo da se objavi ovakva informacija.
Kod nas svakodnevno dolazi veliki broj djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, sa djecom rade stručni radnici, stručni saradnici i saradnici angažovani u skladu sa svom zakonskim propisima naše države i ova informacija je jako uznemirujuća za sve nas.
Koliko god da imate uspjeha iza vas i entuzijazma za dalji rad teško je prihvatiti da se u borbi za bolji kvalitet života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom kao najranjivije populacije našega društva, susrećete sa građanima čija je svijest na ovako niskom nivou. Ovaj cijeli postupak jako utiče na emotivno stanje svih naših korisnika kojima je NVU „ Zračak Nade“ zaista drugi dom. Zašto neko želi da svojim mračnim umom zasjeni sunce i zatamni zračak nade naših korisnika?
Već više od dvije decenije je NVU „Zračak Nade“ je luka nade i vjere u društvo jednakih mogućnosti za sve i zračak nade našoj djeci i mladima sa smetnjama u razvoju da nisu sami u svojoj svakodnevnoj borbi za bolji i kvalitetniji život.
Ne dozvolite da naš grad, naša Pljevlja koja su prepoznata već odavno kao najinkluzivniji grad u našoj državi i Pljevljaci kao ljudi velikog srca postanu grad koji urušava najhumanije vrijednosti jednog društva.
U skladu sa tim što mislimo da nam je nanijeta šteta, obavijestili smo Centar bezbjednosti CB Pljevlja koji su preuzeli dalje radnje, angažovaćemo advokata i pokrenuti proces utvrdjivanja odgovornosti.

Provjerite slična mjesta

Heroj Dibrani: Plašio sam se da je kasno, dok nisam čuo bebin plač…

Adnan Dibrani, švedski poslanik, bio je dio posmatračke misije Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope koja je …