Vlada objavila ime kompanije koja lobira u SAD

Vlada je juče usvojila Informaciju o sporazumu o korišćenju usluga lobiranja za potrebe Vlade Crne Gore od strane Kompanije Bipartizan Solution Inc. iz Vašingtona.

U Informaciji se navodi da je Predsjednik Vlade, prepoznajući potrebe daljeg učvršćivanja odnosa Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, zaključio Sporazum o zastupanju interesa Vlade i njenih ministarstava u SAD-u sa lobističkom kompanijom Bipartizan Solution Inc. iz Vašingtona. Usluge lobiranja se odnose na zastupanje interesa Crne Gore i njene pozicije u odnosu na brojne kritične globalne teme, kao što su: odnosi sa SAD-om, EU i NATO, te borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, međunarodne investicije i razvoj, klimatske promjene i održivi razvoj. Kompanija Bipartizan Solution je obavezna da o svim aktivnostima u vezi sa Sporazumom redovno izvještava Ministarstvo pravde SAD-a i da se striktno pridržava važećih zakona i propisa Sjedinjenih Država u pogledu lobističkih aktivnosti. U diskusiji je naglašeno da će se ovim Sporazumom, po najskromnijim uslovima, značajno podići vidljivost i unaprijediti zastupanje nacionalnih interesa naše države u međunarodnim okvirima.

Provjerite slična mjesta

Policijski pretresi: Nađeni birački spiskovi, kopije ličnih karata, izborni materijal…

Policija je u više gradova sprovela akcije na otkrivanju i sprječavanju zloupotreba u susret predsjedničkim …