Toplifikacija Pljevalja: Zdravlje građana najveći je javni interes

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović održao je sastanak sa predstavnicima EPCG, opštine Pljevlja, NVO i d.o.o. Grijanje Pljevlja sa temom nastavka i inteziviranja aktivnosti na realizacija projekta toplifikacije Pljevalja.

Na početku razgovora resorni ministar je podsjetio prisutne na  činjenicu da je Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 12. januara 2023. godine, razmotrila i usvojila “Informaciju o zagađenju vazduha u Pljevljima u Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha”, koju je dostavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i, s tim u vezi, donijela zaključke i da je današnji sastanak nastavak  intezivne komunikacije i preduzetih aktivnosti u resoru kapitalnih investicija.

Naime, ministarstvo kapitalnih investicija je preduzelo aktivnosti na prikupljanju svih relevantnih informacija u vezi sa predmetnim projektom, pronalaženju pravnog osnova za ispunjavanje zaključka Vlade, pribavljanja predmetne dokumentacije, na usvajanje i dostavljanje istih Vladi.

„Na osnovu činjenica poznatih i stručnoj i široj javnosti, jasno je da situacija u Pljevljima nije samo ekološko pitanje, niti samo zdravstveno, već je i ekonomsko, socijalno i energetsko pitanje, a politike i sve prateće aktivnosti u oblasti energetike su u nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija“ istakao je Ibrahimović i dodao da ministarstvo kapitalnih investicija kao državni organ koji je nadležan za sprovođenje politike energetske efikasnosti, čiji je jedan od segmenata već duži niz godina i realizacija podsticajnih programa namijenjenih građanima, a koji uključuju nabavku sistema za grijanje na moderne oblike biomase, tj, pelet i briket, i u tom smislu treba podsjetiti na do sada realizovane programe.

Naime, od 2013. godine, u okviru podsticajnih programa u oblasti energetske efikasnosti nekadašnjeg Ministarstva ekonomije, a današnjeg Ministarstva kapitalnih investicija uključena je i mjera kupovine i ugradnje sistema na moderne oblike biomase (pelet/briket) putem beskamatnih kredita, koja je naišla na veliko interesovanje naših građana. Zahvaljujući ovim programima, cca 1400 domaćinstava u Crnoj Gori je ugradilo kotlove/peći na moderne oblike biomase (pelet/briket), od čega je značajan broj u sjevernom regionu, a najveći broj ovakvih sistema za grijanje je ugrađen upravo u Pljevljima. Na ovaj način, zahvaljujući našim podsticajnim programima pored uvođenja visoko-efikasnih tehnologija, te doprinosa smanjenju emisija štetnih gasova u Pljevljima kroz korišćenje energenata koji imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu, kreirani su i uslovi za stvaranje tržišta za veću upotrebu sistema za grijanje na moderne oblike biomase.

Kako je ukazao potpredsjednik Ibrahimović, sigurno je da je toplifikacija Pljevalja izuzetno važan projekat, ne samo za lokalnu zajednicu i stanovnike Pljevalja, već i kao model koji bi mogao biti primjenjiv na ostale opštine, ali nije jedini način za rješavanje višedecenijskog problema u ovom gradu, već kao što se može vidjeti iz implementacije raznih programa, postoji čitav niz mjera koje omogućavaju sveobuhvatno rješavanje ovog problema.

Proglašenjem Projekta toplifikacije za javni interes očekuje se povećanje efikasnosti i efektivnosti cijelog procesa operacionalizacije toplifikacije Pljevalja, čime bi se ubrzale i prevazišle mnoge administrativne barijere koje bi u redovnim okolnostima stajale na putu. Podsjećamo da je u osnovi projekta i ekonomski aspekt energetike kao širokog spektra privrednih aktivnosti usmjerenih na istraživanje i proizvodnju primarnih ili sekundarnih izvora energije, te transformacije, prenosa i distribucije do potrošača. Zbog toga je potrebno blagovremeno riješiti nadležnosti za svako konkretno pitanje.

„Želim da svi akteri uključeni u ovaj projekat, na svim nivoima i u svim institucijama daju svoj maksimum, činjenica je da neki projekti predugo čekaju na realizaciju i rekao bih da je sada urgentno potrebno djelovati u rješavanju ovog, za stanovnike Pljevalja, egzistecijalnog problema i  samoj realizaciji dati poseban akcenat. Zdravlje građana najveći je javni interes“ zaključio je ministar Ibrahimović.

Sastanku su osim državnog sekretara Admira Šahmanovića i sekretarke ministarstva kapitalnih investicija Mirsade Bošnjak, prisustvovali i u diskusiji učestvovali menadžer projekta ispred EPCG Veselin Sekulić, predstavnik Opština Pljevlja Jasmin Čelebić, Mervan Adrović d.o.o. Grijanje Pljevlja, Milorad Mitrović, NVO Breznica.

Provjerite slična mjesta

Milatović u Bijelom Polju: DIJASPORA NE ZASLUŽUJE DA JE TRETIRAJU KAO REZERVOAR GLASOVA

Protiv mene se vodi organizovana hajka, žele građane obmanuti kako se ja zalažem za oduzimanje …