Vlada i danas kadrirala, ima poznatih imena

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 35. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova mr Mirka Kovačevića,
 1. donijela Rješenje o određivanju mr Mirka Kovačevića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova,
 2. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zorana Kujovića,
 3. donijela Rješenje o određivanju Zorana Kujovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 4. donijela Rješenje o određivanju Vere Keljanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za geologiju i rudarstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 5. donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje Snežane Popović,
 6. donijela Rješenje o određivanju Ljubinke Ivanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kapitalne i IPA projekte u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 7. utvrdila Predlog da se Dragica Ponorac opozove sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Ukrajini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu,
 8. utvrdila Predlog da se Dragica Ponorac opozove sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Jermeniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu,
 9. utvrdila Predlog da se Dragica Ponorac opozove sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Gruziji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu,
 10. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ u sastavu: predsjednik, prof. dr Dragan Bogojević, i članovi/ce: Marjan Miljić, prof. dr Vesna Kilibarda, mr Boban Batrićević i Đurđa Martinović,
 11. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ u sastavu: predsjednica, prof. dr Tatjana Jovović, i članovi/ce: dr Gojko Čelebić, mr Ksenija Rakočević i Petar Pejaković,
 12. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Crnogorska kinoteka u sastavu: predsjednik, dr Zoran Koprivica, i članovi/ce: Aleksandar Bečanović, Varja Đukić, mr Snežana Pejović i Zdenka Perović,
 13. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Crnogorska kinoteka u sastavu: predsjednik, Aleksandar Bečanović, i članovi/ce: Bashkim Alaj, Vahida Hasanaga Nimanbegu, Nikola Nikolić i Nataša Kovač Martinović,
 14. donijela Rješenje o razrješenju članova Savjeta JU Crnogorsko narodno pozorište Bojana Martinovića i Gorana Bulajića,
 15. donijela Rješenje o imenovanju Gojka Berkuljana i Budimira Rašovića za članove Savjeta JU Crnogorsko narodno pozorište,
 16. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Kraljevsko pozorište „Zetski dom” u sastavu: predsjednik, dr Nenad Vujadinović, i članovi/ce: Žaklina Oštir, mr Jelena Martinović Bogojević, Milovan Radojević i Đorđe Dragićević,
 17. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Kraljevsko pozorište „Zetski dom” u sastavu: predsjednik, prof. dr Nenad Vujadinović, i članovi/ce: Mirjana Medojević, Arlinda Lulgjuraj, mr Dina Kukalj i Goran Radović,
 18. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Pomorski muzej Crne Gore u sastavu: predsjednik, Đuro Prijić, i članovi/ce: Dragana Lalošević, Vesna Prlja, Draško Dragaš i Slavko Dabinović,
 19. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Pomorski muzej Crne Gore u sastavu: predsjednik, Stevan Kordić, i članovi/ce: Petar Martinović, Don Robert Tonsati, Živko Radović i Radojka Abramović,
 20. donijela Rješenje o razrješenju članova Savjeta JU Muzički centar Crne Gore Marinka Pavićevića i Vanje Vukčević,
 21. donijela Rješenje o imenovanju Tatjane Ilić za članicu Savjeta JU Muzički centar Crne Gore,
 22. donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta JU Narodni muzej Crne Gore Jelene Božović,
 23. donijela Rješenje o imenovanju Dragana Radovića za člana Savjeta JU Narodni muzej Crne Gore,
 24. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave prihoda i carina Vladimira Bulajića,
 25. donijela Rješenje o određivanju Vladimira Bulajića za vršioca dužnosti direktora Uprave prihoda i carina,
 26. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za igre na sreću u Upravi prihoda i carina Andriji Ćetkoviću,
 27. donijela Rješenje o određivanju Andrije Ćetkovića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru za igre na sreću u Upravi prihoda i carina,
 28. donijela Rješenje o postavljenju Jelene Jovetić za generalnu direktoricu Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija,
 29. donijela Rješenje o postavljenju Svetlane Vukićević za generalnu direktoricu Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija,
 30. donijela Rješenje o postavljenju Biljane Peranović za generalnu direktoricu Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija,
 31. donijela Rješenje o postavljenju Milene Živanović za generalnu direktoricu Direktorata za imovinsko – pravne poslove u Ministarstvu finansija,
 32. donijela Rješenje o postavljenju Bojana Paunovića za generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija,
 33. donijela Rješenje o postavljenju Anje Amidžić za generalnu direktoricu Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija,
 34. donijela Rješenje o postavljenju Jelene Davidović za generalnu direktoricu Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija,
 35. donijela Rješenje o postavljenju Minasa Trubljanina za generalnog direktora Direktorata za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola u Ministarstvu finansija,
 36. donijela Rješenje o postavljenju Danka Dragovića za generalnog direktora Direktorata za ekonomsko – finansijski sistem u Ministarstvu finansija,
 37. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Dušanki Vujisić,
 38. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Svetlani Krgović,
 39. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Tatjani Vujisić,
 40. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Jeleni Đukić,
 41. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Mariji Mrvaljević,
 42. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćniku direktora Uprave prihoda i carina Bojanu Andrejeviću,
 43. donijela Rješenje o određivanju Tatjane Vujisić za vršiteljku dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 44. donijela Rješenje o određivanju Danila Potpare za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 45. donijela Rješenje o određivanju Bojana Andrejevića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 46. donijela Rješenje o određivanju Jaha Demića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 47. donijela Rješenje o određivanju Biljane Jelić za vršiteljku dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 48. donijela Rješenje o određivanju Gojka Kalezića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina i
 49. donijela Rješenje o određivanju Jelene Đukić za vršiteljku dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina.

Provjerite slična mjesta

Finansijski uspon Air Montenegra: rast prihoda i profita

Nacionalni avioprevoznik, Air Montenegro, nastavlja sa finansijskim i operativnim usponom, generišući 62,3 miliona eura prihoda …