Ugovoreno 11 miliona eura kredita za Željezničku infrastrukturu

Ministar finansija Aleksandar Damjanović, direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Crnu Goru Remon Zakarija i izvršna direktorica Marina Bošković potpisali su danas Ugovor o kreditu između Željezničke infastrukture CG i EBRD-a na iznos od 11 miliona eura za potrebe realizacije Projekta nabavke mehanizacije za održavanje pruga (građevinsko i elektrotehničko) i nove opreme za pomoćni voz. Ovom prilikom potpisana je i Državna garancija za potrebe pomenutog kreditnog aranžmana na isti iznos između Države Crne Gore i EBRD-a. Potpisivanju su prisustvovali članovi odbora direktora ŽICG, predsjednik tog odbora, Radovan Vukić i pomoćnik ID za investicije, Dragan Radević, kao i državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Miloš Rajović.

Svrha navedenog Projekta jeste da se pomogne ŽICG pri finansiranju mehanizacije za održavanje pruge, koja će se koristiti za redovno i bezbjedno održavanje kompletne željezničke mreže u Crnoj Gori.

Projekat se sastoji od dvije komponente. Prva se odnosi na nabavku mehanizacije za održavanje pruge, uključujući mašinu za podbijanje kolosjeka, opremu za održavanje kolosjeka i sitnu mobilnu opremu. Druga komponenta se odnosi na konsultantske usluge za podršku realizacije projekta i nadzor nad radovima za prvu komponentu. Očekuje se da će Projekat biti realizovan u roku od 2 godine od datuma stupanja na snagu Ugovora.

Ugovoreni iznos kredita iznosi ukupno 11 miliona eura, sa rokom raspoloživosti kreditnih sredstava od 3 godine od datuma potpisivanja. Ugovorom o kreditu predviđen je rok otplate od 15 godine, uključujući grejs period od 3 godine, uz polugodišnju otplatu i varijabilnu kamatnu stopu koja se sastoji od šestomjesečnog EURIBORA i margine od 1%.

Provjerite slična mjesta

Finansijski uspon Air Montenegra: rast prihoda i profita

Nacionalni avioprevoznik, Air Montenegro, nastavlja sa finansijskim i operativnim usponom, generišući 62,3 miliona eura prihoda …