PODGORICA: Najskuplji stanovi 3.000 eura po kvadratu, prosječna cijena po kvadratu 1.249 eura

Prema rezultatima ankete CBCG, objavljene u decembru a sprovedene u julu, prosječna cijena nekretnina po kvadratnom metru u Podgorici iznosila je oko 1.248,8 eura, što predstavlja rast od 15,7% u odnosu na jun prethodne godine.

“Cijene stambenih objekata po kvadratnom metru, na pojedinačnom nivou, kreću se u rasponu od oko 3.000 eura na ekskluzivnijim lokacijama do oko 555,6 eura u naseljima koja su udaljenija od centra grada”, navodi se u Izvještaju CBCG.

Većinu stambenih objekata, prema anketi, čine stanovi (74,7%), a manji dio kuće (25,3%).

Pitanja u upitniku odnosila su se na kvalitativne karakteristike stanova (način grijanja, posjedovanje internet priključka, broj soba, broj balkona itd.) sa osnovnim ciljem da se utvrdi relativni uticaj ovih kvalitativnih karakteristika na vrijednost stana.

Subjektivna ocjena vrijednosti stana postignuta je formulisanjem pitanja: „Ispod koje cijene vlasnici stana ne bi prodali stan u trenutku postavljanja pitanja?“.

Na osnovu prikupljenih podataka dobijen je Hedonički model nekretnina koji mjeri uticaj kvalitativnih karakteristika stambenog objekta na cijenu tog objekta. Izračunavanje prosječne cijene po kvadratnom metru, za jul 2022.  godine bazirano je na uzorku izvedenom na grupaciji od 58.295 stambenih objekata koji odgovaraju lokacijama: Podgorica 1, Podgorica 2 i Podgorica 3. Na osnovu slučajnog uzorka od 1.736 vlasnika stambenih jedinica, broj uspješno popunjenih anketnih listića iznosio je 401.

Prema tome, ukupan odziv na anketu iznosio je 23,1%. Prosječna cijena stana bila je najviša u prvoj zoni i iznosila je 1449 eura. U drugoj i trećoj zoni cijene kvadrata bile su niže i iznosile su 1249,1 eura odnosno 1140,3 eura.

Istorijski gledano, najveća prosječna cijena nekretnina u Podgorici, zablježena je u martu 2008. godine kada je iznosila 1.738 eura, a najmanja u martu 2017.godine kada je prosječna cijena stambenog prostora pala na 901 eura po kvadratu.

Provjerite slična mjesta

Država ustupa zemljište: Izmještaju dalekovod za potrebe hotela u Čanju

Ministarstvo finansija ocijenilo je opravdanim zahtjev za izmještanje dalekovoda u KO Mišići na teritoriji opštine …