Vlada i danas kadrirala, ima poznatih imena

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 34. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti vršiocu dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Igora Nišavića,
 2. donijela Rješenje o određivanju Igora Nišavića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 3. donijela Rješenje o određivanju Stevana Đurišića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja,
 4. donijela Rješenje o prestanku mandata članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Tatjane Pejović,
 5. donijela Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija Vatroslava Belana,
 6. donijela Rješenje o imenovanju Teodore Nikčević za umjetničku direktoricu Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore,
 7. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore, u sastavu: predsjednica, prof. mr Nataša Đurović, i članovi/ce: Ratko Odalović, doc. mr Sanja Jovanović i Marina Čelebić,
 8. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore, u sastavu: predsjednik, doc. dr Zdravko Delibašić, i članice: mr Isidora Damjanović, dr Sonja Radović Jelovac i dr Tatjana Ćalasan,
 9. donijela Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore Andra Radulovića,
 10. donijela Rješenje o imenovanju mr Maje Uskoković za direktoricu Javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore,
 11. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore, u sastavu: predsjednik, prof. dr Vladimir Pešić, i članovi/ce: dr Katarina Ljubisavljević, Petrica Duletić, prof. dr Goran Barović i dr Natalija Čađenović,
 12. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore, u sastavu: predsjednik, dr Dušan Bugarin i članice: Tijana Samardžić, mr Sonja Kralj i Petrica Duletić,
 13. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Biblioteka za slijepe Crne Gore, u sastavu: predsjednik, dr Zdravko Vukčević, i članovi/ce: Ivan Ivanović, mr Bosiljka Cicmil, Vesna Karan i Marija Zonjić,
 14. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Biblioteka za slijepe Crne Gore, u sastavu: predsjednik, dr Zdravko Vukčević, i članovi/ce: Milenija Vračar, mr Bosiljka Cicmil Vuković, mr Zorica Mrvaljević i Vladimir Jovović,
 15. donijela Rješenje o razrješenju direktorice Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore Biljane Brajović,
 16. donijela Rješenje o imenovanju Željka Kalezića za direktora Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore,
 17. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, u sastavu: predsjednik, Predrag Spasić, i članovi/ce: Rifat Alihodžić, prof. dr Tatjana Koprivica, Goran Skrobanović i Željko Čelebić,
 18. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kozervaciju i arheologiju Crne Gore, u sastavu: predsjednik, dr Ilija Lalošević, i članovi/ce: mr Zorica Stijepović, Miloš Marjanović i dr Luka Rakojević,
 19. odredila Admira Šahmanovića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XXVI vanrednoj Skupštini akcionara “Elektroprivreda Crne Gore” AD Nikšić,
 20. donijela Rješenje o određivanju Huseina Nurkovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u Ministarstvu javne uprave,
 21. donijela Rješenje o određivanju Jašara Ćatovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za željeznice i
 22. donijela Rješenje o postavljenju Ane Raičević za sekretarku Ministarstva finanasija.

Provjerite slična mjesta

Bečić u SAD: Politiku podjela pobijediti udruživanjem evropski orjentisanih političkih subjekata

Predsjednik i poslanik Demokrata, Aleksa Bečić sa saradnicima u odvojenim susretima sastao se u Sjedinjenim …