Reagovanje na pismo koje je izvršnom direktoru Čađenoviću uputila Jelena Vujičić

Poštovana gospođo Vujičić,

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) kao odgovorna kompanija vodi računa o svakom svom korisniku. Tako Vaša obraćanja Kompaniji nijesu ostala uskraćena za odgovore, već su nadležne službe blagovremeno odgorile na vaša obraćanja, a nakon istih smo intenzivno radili na pronalaženju optimalnog rješenja za poboljšanje napajanja, kao i izgradnju STS „Vrela“, vrijednosti preko 44 hiljade eura.

Svjesni problema koje imaju korisnici koji se napajaju sa dalekovoda 10 kV „Lepenac-Žari“ u CEDIS-u smo intezivno radili, u periodu februar – decembar 2022. godine, na revitalizaciji dalekovoda kako bi se obezbijedilo kvalitetnije i stabilnije napajanje električnom energijom korisnika na području Vrela u Mojkovcu. Na dalekovodu je zamijenjen 101 stub, a vrijednost radova je iznosila preko 190 hiljada eura.

Pored toga, do kraja godine, prema unaprijed utvrđenim planovima, CEDIS će izvršiti izradu tehničkog rješenja i podnijeti zahtjev Opštini Mojkovac za određivanje lokacije za stubnu trafostanicu „Vrela“. Tačnije u slučajevima kada za područje ne postoji planska dokumentacija, lokalna samouprava donosi Odluku o lokaciji za lokalni objekat od opšteg interesa. Donošenje ove Odluke je preduslov za pokretanje bilo kakve aktivnosti. Tako ćemo nakon odluke o lokaciji, od strane Opštine, krenuti u proceduru rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, raspisivanja tenderske procedure za izgradnju trafostanice, a nakon sprovedenih postupaka i procedura otpočeće se sa aktivnostima na izgradnji objekta.

Napominjem da je CEDIS kompanija koja je u obavezi da procedure sprovodi u skladu sa pozitivnim propisima, pa vrijeme koje bude potrebno za rješavanje imovninsko-pravnih odnosa i sprovođenje postupka javnih nabavki neće zavisiti od Kompanije, već od subjekata koji budu učestvovali u njima.

I na kraju uvjeravam vas da ova situacija zavisi isključivo od CEDIS-a i mene bila bi mnogo ranije riješena, međutim dinamika u ovakvim situacijama zavisi od niza faktora koji nijesu u našoj nadležnosti. I pored toga, poručujem vama i svim korisnicima da ćemo u ovakvim situacijama uraditi sve što je u nadležnosti CEDIS-a da se problemi u napajanju riješe u najkraćem mogućem roku.

Provjerite slična mjesta

Država ustupa zemljište: Izmještaju dalekovod za potrebe hotela u Čanju

Ministarstvo finansija ocijenilo je opravdanim zahtjev za izmještanje dalekovoda u KO Mišići na teritoriji opštine …