Anketni odbor moći će da traži poništenje ugovora za “Možuru”

Predsjednik i pet članova Anketnog odbora Skupštine Crne Gore o slučaju “Možura” biraju se na usaglašeni predlog klubova poslanika parlamentarne opozicije. To je predviđeno odlukom o otavaranju Parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanjima koja se odnose na rad državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura.

Kako se navodi, cilj parlamentarne istrage je da Skupština na osnovu izvještaja odbora sačinjenog nakon prikupljenih informacija, datih izjava, uvida u relevantnu dokumentaciju i na drugi način utvrđenog činjeničnog stanja, ocijeni da li su u (ne)postupanju državnih organa i drugih subjekata u slučaju “Možura” nastupile štetne posledice po imovinu, i ukupni javni interes Crne Gore.

Plan je da parlament nakon toga utvrdi eventualno postojanje političke odgovornosti konkretnih lica, pokrene kod nadležnih organa postupke eventualne krivično-pravne i građansko-pravne odgovornosti, kao i da kod nadležnih organa pokrene odgovarajuće postupke za poništenje ugovora i akata koji su donijeti na štetu Crne Gore.

“I nađe način za obeštećenje, čime bi se otklonile, ili makar smanjile štete koje su nastale kao posledica takvih akata i ugovora”, navodi se odluci o otvaranju Parlamentarne istrage.

Anketni odbor ima predsjednika, zamjenika predsjednika i deset članova.

“Predsjednik i pet članova biraju se na usaglašeni predlog klubova poslanika parlamentarne opozicije i to: tri poslanika iz Kluba poslanika ‘Demokratska partija socijalista Crne Gore i Liberalna partija’, jedan poslanik iz kluba poslanika ‘Bošnjačka stranka’, jedan poslanik iz kluba poslanika ‘Socijaldemokrate Crne Gore’ i jedan poslanik iz kluba poslanika Socijaldemkratska partija SDP -Albanska koalicija”, piše u odluci

Zamjenik predsjednika i pet članova Odbora biraju se na usaglašeni predlog klubova poslanika parlamentarne većine.

Biraće se dva člana iz reda poslaničkog kluba ‘Demokratski front’, jedan poslanik iz kluba poslanika ‘Mir je naša nacija’, jedan poslanik iz kluba poslanika ‘Demokratski front – PzP’, jedan poslanik iz kluba poslanika ‘Socijalistička narodna partija’ i jedan poslanik iz kluba poslanika ‘Crno na bijelo’.

Anketni odbor još nije formiran, iako je odluka o tome donijeta u julu. Novom odlukom, za istragu je dat rok od četiri mjeseca, sa mogućnošću da bude produžen. Rokovi za istragu počeće da teku danom formiranja.

Projekat Možura se pominje u istraživanju o korupciji na Malti tamošnje novinarke Dafne Karuana Galicija, koja je nastradala u eksploziji auto-bombe oktobra 2017.godine.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Brat i sestra spašeni nakon što su 36 sati bili pod ruševinama. Najemotivnija priča godine

Dvoje djece (brat i sestra) spašeno je nakon 36 sati iz ruševina na Sjeveru Sirije. …