Vlada planira da kupi preostale akcije Luke Bar

Vlada je na današnjoj sjednici iskazala namjeru da otkupi dio preostalih ponuđenih akcija u vlasništvu manjinskih akcionara „Luke Bar” a.d.

Podsjetimo, Vlada je, shodno odluci od 8. decembra, posredstvom Uprave za državnu imovinu i katastar pokrenula postupak angažovanja brokera koji u ime Države, posredovao na Montenegroberzi u poslovima otkupa akcijskog kapitala kompanije ,,Luka Bar” AD, koji je označen simbolom LUBA. Shodno toj Odluci, Država je već otkupila 10.459.654 akcija (18,42%) Luke Bar, po maksimalnoj cijeni od 0,90 € po jednoj akciji, čime je, uz postojeći paket ostvarila vlasništvo u iznosu od 72,2% u ovom društvu i osigurala mogućnost donošenja strateških odluka za dalji razvoj ne samo luke, već i ukupne ekonomije.

Prema podacima sa Montenegro berze, postoji značajan odziv zainteresovanih ponuđača manjinskih akcionara, čiji nalozi, do danas, nijesu realizovani. Budući da je  opredijeljenost Vlade da uvećava i eventualno u potpunosti preuzme vlasništvo u akcijskom kapitalu „Luke Bar” a.d, Ministarstvo finansija stvara tehničke preduslove da se nastavi sa otkupom  raspoloživih akcija ostalih ponuđača. S tim u vezi, prema trenutnim budžetskim mogućnostima, opredijeljena su dodatna sredstva u iznosu od 1,1 milion eura koja će biti usmjerena na kupovinu preostalih ponuđenih akcija, po maksimalnoj cijeni od 0,90 eura po jednoj akciji. Ukoliko se odziv manjinskih akcionara i dalje bude uvećavao, Vlada će razmotriti uslove za dodatno opredjeljivanje sredstava u narednoj godini, a sve sa ciljem obezbjeđivanja što većeg učešća u vlasničkom kapitalu ovog preduzeća. Namjera Vlade je da se manjisnki akcionari ne dovedu u neravnopravan položaj, već da svi ponuđači imaju jednak tretman, uz punu transparentnost u postupku,

Provjerite slična mjesta

Andrija Mandić predsjednički kandidat

Predsjednik Nove srpske demokratije (NSD) i jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić biće …