Uspješno završeno pripajanje društva S-leasing Erste banci

Podgorica –  Erste Bank AD Podgorica (Erste banka) je uspješno sprovela postupak spajanja putem pripajanja društva S-leasing d.o.o, čime je proširila svoje poslovanje i ojačala poziciju na tržištu. Nakon odobrenja svih nadležnih institucija, statusna promjena pripajanja završena je 12. decembra 2022. godine.

Erste banka je 4. oktobra ove godine kupila 100% udjela u kapitalu S-Leasing d.o.o.

 „Nakon nešto više od dva mjeseca veoma intenzivnih organizacionih, razvojnih i poslovnih aktivnosti, zadovoljstvo mi je da potvrdim da su dvije kompanije uspješno integrisane. Zahvaljujem se svim zaposlenima na pokazanoj posvećenosti da se ovaj projekat uspješno realizuje u zahtjevnom planiranom roku. Pripajanje S-leasinga Erste banci doprinijelo je formiranju snažnije i dinamičnije finansijske institucije, a naši ljudski resursi su ojačani kadrom S-leasinga koji posjeduje vrijedna specijalistička znanja, a sa nama dijeli istu poslovnu kulturu. Erste banka će i u narednom periodu nastaviti da radi na unapređenju ponude i podizanju standarda kvaliteta usluga koji odgovaraju potrebama savremenog korisnika, kao njihov pouzdan partner i važan oslonac u jačanju finansijskog zdravlja”, rekao je Aleksa Lukić, predsjednik Upravnog odbora Erste banke nakon završenog pripajanja.

Prednosti integracije osjetiće klijenti oba društva koja su učestvovala u pripajanju, s obzirom na to da će banka biti u prilici da još većem broju klijenata pruži dodatnu vrijednost kroz proširenu ponudu proizvoda i usluga visokog kvaliteta i izvrsno korisničko iskustvo u mreži filijala u 14 gradova širom Crne Gore. Lepeza proizvoda i usluga Erste banke obogaćena je poslovima finansijskog lizinga. Informacije o aktuelnoj lizing ponudi Erste banke dostupne su na internet stranicama za stanovništvo i pravna lica.   

Nakon integracije, broj zaposlenih u Erste banci uvećan je za 11 na ukupno 330.

Erste banka je jedna od vodećih banaka u Crnoj Gori, koja uslužuje oko 120.000 klijenata kroz mrežu od 17 filijala u 14 gradova. Erste banka je članica Erste Grupe, čiji korijeni sežu do 1819. godine, kada je osnovana kao prva štedionica u Austriji. Erste Grupa je jedan od najvećih pružalaca finansijskih usluga u centralnoj i istočnoj Evropi i danas uslužuje oko 16 miliona klijenata u još 7 država (Austrija, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Srbija).

Provjerite slična mjesta

Podrška poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovalo je danas u Evropskoj kući konferenciju povodom objave V …