CEDIS smanjio gubitke i ostvario milionske uštede

CEDIS nastavlja da bilježi rekordno niske nivoe gubitaka u sistemu i na taj način ostvaruje milionske uštede.
Naime, nakon septembarskih i oktobarskih rezultata, kada je ostvaren najniži nivo gubitaka ikad izmjeren u elektrodistributivnom sistemu Crne Gore i u novembru se bilježi takođe rekordno nizak nivo od 11,78 odsto, što je za čak 1,03 procentnih poena manje u odnosu na isti period prethodne godine.

CEDIS, naročito od početka energetske krize, usmjerava značajan dio aktivnosti na terensko djelovanje u pravcu suzbijanja neovlašćene potrošnje. Zahvaljujući navedenim aktivnostima gubitke na mreži mjesecima držimo na rekordno niskom nivou, čime je umanjenjena i ukupna količina električne energije potrebna za pokrivanje gubitaka. Tako je za 11 mjeseci tekuće godine u odnosu na 2021. godinu ostvarena ušteda od 18.350 MWh električne energije, čija vrijednost na referentnoj HUPX berzi za navedeni period iznosi oko pet miliona eura. Usmjerenost CEDIS-a na smanjenje gubitaka je jedini konstruktivan odgovor u uslovima nezapamćenih turbulencija na tržištu energenata i upravo u tom pravcu djelujemo i postižemo rekorde. – istakao je Vaso Zeković, rukovodilac Sektora za mjerenje.

Ukoliko se podaci uporede sa nivoom gubitaka koji je ostvaren od januara do novembra 2020. godine, ušteda iznosi 33.754 MWh električne energije, čija je aktuelna cijena oko devet miliona eura.

Podaci dodatno dobijaju na značaju ukoliko se ima u vidu da je procenat gubitaka od 11,47 odsto za 11 mjeseci tekuće godine za oko 0,7 procentnih poena niži u odnosu na isti period prethodne i to uz povećanje potrošnje električne energije od blizu četiri odsto.

U slučaju izostanka djelovanja u pravcu otkrivanja neovlašćenih aktivnosti na mreži, trošak za nabavku navedenih količina električne energije išao bi na teret kompanije, odnosno ne bi bio naplaćen od korisnika, što bi u aktuelnim uslovima, kada se električna energija za pokrivanje gubitaka nabavlja na tržištu po značajno višoj cijeni od one koju plaćaju domaćinstva i privreda, dodatno finansijski podrivalo sistem.

Smatramo da je važno isticati da je trošak za pokrivanje gubitaka u sistemu, koji pada na teret kompanije, u najvećoj mjeri posledica nelegalne gradnje, odnosno priključenja objekata mimo propisa i neplanskog širenja mreže, na koje CEDIS nije mogao da utiče. Dakle, CEDIS nije uzrokovao, niti je mogao spriječiti nelegalna priključenja, niti može samostalno riještiti haotično stanje u takvim naseljima, a trpi ozbiljne posledice. Tu prije svega mislimo na napor i vanredno angažovanje ekipa na terenu, trošenje značajnih finansijskih sredstava za pokrivanje gubitaka, kao i povećane troškove za održavanje preopterećene mreže u tim reonima, gdje je i broj prekida na višem nivou u odnosu na urbanizovana područja. Takođe, investicioni zahvati su u tim naseljima složeni zbog dugotrajnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Upravo zbog svega navedenog ističemo da borba sa ovim duboko ukorijenjenim i široko zastupljenim problemom zahtijeva i sistemsku podršku tužilačkih i sudskih organa, kao i policije, koja za sada nije dovoljna i dosledna. – zaključio je Zeković.

Provjerite slična mjesta

Brat i sestra spašeni nakon što su 36 sati bili pod ruševinama. Najemotivnija priča godine

Dvoje djece (brat i sestra) spašeno je nakon 36 sati iz ruševina na Sjeveru Sirije. …