Sjajna vijest: Od 1.januara elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma izradilo je informacioni sistem za elektronsko izdavanje dozvola i prijavu građenja. U pitanju je izuzetno kompleksan informacioni sistem, koji se uvodi prvi put i koji će umnogome unaprijediti proces izdavanja dozvola i prijava građenja.

Praktično, čekanje u redovima sa dokumentacijom i projektima, administrativna kašnjenja i barijere zamijeniće elektronska komunikacija, koja će olakšati pravnim i fizičkim licima, kao i investitorima, postupke u oblasti izgradnje objekata, ubrzati procedure i efikasnost institucija.

Informacioni sistem dio je novog pristupa u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata i jasne odluke ministarstva da u ovu oblast uvede efikasnost, transparentnost, red i besprekorno poštovanje procedura. Kao što smo i najavili, ministarstvo aktivno radi i na izradi novog zakona u ovoj oblasti.

Ministarstvo je u međuvremenu edukovalo kadar u značajnom broju opština, za korišćenje sistema.
Primjena IT sistema se očekuje u sljedećoj godini, nakon saniranja posljedica hakerskog napada i neophodnog povezivanja sa drugim institucijama.

Provjerite slična mjesta

Drugi krug: Zaposlite se u kompaniji Mamula Island

Dani otvorenih vrata Mamula Island tokom kojih će biti predstavljene mogućnosti zapošljavanja biće održani u …