Vlada: Uprava za igre na sreću samostalni organ

Vlada je juče donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, kojom se osniva Uprava za igre na sreću kao samostalni organ uprave, što će dovesti do unapređenja rada i rezultata institucijalnog okvira u ovoj oblasti, t. j. do povećanja efikasnosti i cjelishodnosti. Samostalnost u odlučivanju doprinijeće skraćenju rokova i prosječnom trajanju obrade zahtjeva, a ujedno i boljoj saradnji sa drugim državnim organima. Takođe, još jedna od prednosti je što ova uprava kao samostalan organ direktno može pristupiti pojedinim fondovima EU, koji finansiraju borbu protiv pranja novca i sive ekonomije i sprečavanje negativnih uticaja na regulaciju tokova novca na tržištu igara na sreću.

Provjerite slična mjesta

Brat i sestra spašeni nakon što su 36 sati bili pod ruševinama. Najemotivnija priča godine

Dvoje djece (brat i sestra) spašeno je nakon 36 sati iz ruševina na Sjeveru Sirije. …