Uvećanje državnog vlasništva u Luci Bar

Uprava za katastar i državnu imovinu je u ime Vlade Crne Gore danas pokrenula postupak angažovanja brokera koji će u ime Države, posredovati na Montenegroberzi u poslovima otkupa akcijskog kapitala kompanije ,,Luka Bar” AD, koji je označen simbolom LUBA. Shodno zaključcima Vlade, Država može kupiti najviše 10.459.654 akcija (18,42%) po maksimalnoj cijeni od 0,90 € po jednoj akciji, čime bi, uz postojeći paket imala dvotrećinsko vlasništvo u ovom društvu I osigurala mogućnost donošenja strateških odluka za dalji razvoj ne samo luke, već i ukupne ekonomije.

Imajući u vidu potrebu da Luka Bar AD, kao jedna od najprofitabilnijih firmi ovog profila bude prepoznata kao lider u postavljanju novih standarda u kvalitetu, profesionalnosti, pouzdanosti i konkurentnosti u oblasti lučkih usluga, namjera Vlade je da uvećanjem vlasničkog udjela u punoj mjeri valorizuje potencijal kompanije kako bi postala suštinski važno čvorište logističkog sistema u regionu jugoistočne Evrope.

Kupovina dodatnih akcija predstavlja investiciju od vitalnog nacionalnog interesa, a očekivanja su da će realizacija kapitalnih infrastukturnih projekata usloviti efikasniju valorizaciju geografskog položaja ove luke, olakšati poslovanje na lučkom području, kao i generisanje samih troškova učiniti ekonomičnijim.

Podsjetimo država je trenutno vlasnik ukupno 54 % akcijskog kapitala Luke Bar, a za kupovinu dodatnih akcija, shodno Zakonu o javnim nabavkama, biće angažovana relevantna brokerska kuća.

Provjerite slična mjesta

Država od braće Ban preuzima trajektnu liniju, Abazović: Vraćamo građanima ono što je njihovo

Predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović održao je juče sastanak sa predstavnicima državnih kompanija …