Izabrani ljekari ostali bez 300 eura dodatka na platu

Iz Udruženja izabranih doktora juče su saopštilili da bez ikakvog obavještenja ostaju bez 300 eura dodatka na platu koji su dobijali po osnovu broja obavljenih pregleda pacijenata u domovima zdravlja, a tu informacije potvrdili su nam i iz Ministarstva zdravlja.

Generalni direktor Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Stevan Đurišić kazao je za naš list da metodologija određivanja vrijednosti kapitacije i cijena zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, čiji je donosilac Fond za zdravstveno osiguranje, predstavlja nezakoniti akt i da nema osnov za njegovo donošenje, odnosno akt koji nema utemeljenje u skladu sa važećim propisima.

Đurišić je objasnio da su izbrisali član 10 Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost i da se on više neće primjenjivati.

Metodologija određivanja vrijednosti kapitacije i cijena zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, čiji je donosilac Fond za zdravstveno osiguranje, predstavlja nezakoniti akt, odnosno akt koji nema utemeljenje u skladu sa važećim propisima, a na osnovu čega su zdravstveni radnici na primarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno izabrani tim ili izabrani doktor, ostvarivali kapitaciju i cijenu zdravstvenih usluga u skladu sa Projektom unapređenja sistema zdravstva Crne Gore. U tom pogledu izvršeno je usklađivanje sa zakonskom regulativom i izbrisan član 10 Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost, tako da se on više neće primjenjivati. Imajući u vidu da su koeficijenti doktora medicine, ljekara specijalista i ljekara supspecijalista propisani Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, uz odgovarajuće povećanje, njihova zarada je potpuno uređena i postignuta je odgovarajuća saglasnost. Metodologija određivanja vrijednosti kapitacije i cijena zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti odnosila se samo na primarni nivo pružanja zdravstvene zaštite, tako da nije primjenjivana na ostale nivoe. Ministarstvo zdravlja ne vrši obračun zarada zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, tako da se ne možemo izjasniti na pitanje u vezi sa umanjenjem isplata po osnovu kapitacije i cijena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite, jer ne raspolažemo tim podacima – saopštio je Đurišić.

Dan

Provjerite slična mjesta

Andrija Mandić predsjednički kandidat

Predsjednik Nove srpske demokratije (NSD) i jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić biće …