Abazović otvorio put Pljevlja – Mihajlovica

Svečanim presijecanjem vrpce predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović zajedno sa direktorom Uprave za saobraćaj Radomirom Vuksanovićem otvorio je dionicu puta Pljevlja – Mihajlovica.

Realizacija projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-6, dionica: Pljevlja – Mihajlovica (granica sa Srbijom), dužine cca 12 km, počela je 10.08.2020.godine, prema ugovoru koji je Uprava za saobraćaj zaključila sa firmom „Strabag“ A.G. Vien, Austria, kao izvođačem radova, i završena u decembru 2022 godine.

Radovi na ovom projektu su obuhvatali potpunu rekonstrukciju dionice: Pljevlja – Mihajlovica (granica sa Srbijom) magistralnog puta M-6, u dužini od cca 12 km sa izgradnjom saobraćajnice sa dvije kolovozne trake širine po 3,55 m, bankinama širine 1,0 m i bermama sa rigolom širine 1,5 m. 

Takođe, radovi na ovom projektu su obuhvatali: rekonstrukciju raskrsnice na ukrštanju sa regionalnim putem Bijelo polje – Pljevlja, ugradjena je nova kolovozna konstrukcija na cijeloj duzini trase, novi BNS od 12 cm kao i habajuci sloj asfalta od 4 cm, izvršena je izgradnja dodatnih traka u dužini od 600 m (iz oba smjera od po 300 m) na graničnom prelazu Jabuka, izvršena je rekonstrukcija i potpuna sanacija klizišta na lokalitetu „Vijenac“ u dužini od 120 m sa ugradnjom šipova dubine do 15m, izvršena je rekonstrukcija i potpuna sanacija dubokog propusta duzine 70 m, izvršena je rekonstrukcija i potpuna sanacija nestabilne kosine u dužini od 80 m, izvršena je izgradnja potpornih konstrukcija ukupne duzine cca 1000 m, izvršena je izgradnja novog sistema za prihvatanje atmosferskih voda uz izgradnju rigola i propusta, izvršena je ugradnja nove saobraćajne signalizacije vertikalne i horizontalne, te novih sistema pasivne bezbjednosti saobraćaja.

Obostrana autobuska stajališta su izgrađena na svim lokacijama gdje je lokalna zajednica izrazila zahtjev i pokazala potrebu za njihovim postojanjem budući da nisu bili predviđeni Glavnim projektom. 

Ugovor sa izvođačem radova potpisan je na iznos od 7,506,650.60 € bez obračunatog PDV-a.

Na osnovu potpisanih ugovora o finansiranju ovog projekta, od strane EIB su za izvođenje radova na ovom projektu opredjeljena sredstva u iznosu od 6.400.000,00 €. Preostali dio finansijskih sredstava obezbijeđen je iz Budžeta Crne Gore.

Vršenje stručnog nadzora povjereno je kompaniji „Temelsu“ Ankara, Turkey.

Provjerite slična mjesta

Mekalister: Crna Gora je predvodnik, pozitivna atmosfera iz Podgorice donijeta u Brisel

Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je da je proširenje EU na Zapadni Balkan pitanje …