Važno saopštenje Nacionalnog savjeta za održivi razvoj

Sjednica obnovljenog Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, u svom punom sastavu, održana je  danas u Budvi, a sjednicom je predsjedavao predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović.

Danas je u Budvi održana konstitutivna sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj u novom sastavu, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović.

Prepoznajući potencijal  aktivnosti u okviru programa rada i očekivane uloge Nacionalnog savjeta u doprinosu dostizanja ciljeva održivog razvoja u Crnoj Gori, na inicijativu članova/ica Nacionalnog savjeta predloženo je da se još jednom razmotri unapređenje pozicije i statusa  Kancelarije za održivi razvoj, kao sekretarijata Nacionalnog savjeta u sistemu izvršne vlasti. Akcentovana je uloga obrazovnih institucija, kroz sinergiju formalnog i neformalnog obrazovanja. Podržano je uključivanje mladih kroz njihovu proaktivnu ulogu u svim radnim savjetodavnim tijelima  Vlade.  Naglašeno da finansiranje za održiiv razvoj i održivi razvoj na lokalnom nivou, treba da imaju značajniju podršku, što je predviđeno kroz rad stručnih radnih grupa i Program rada Nacionalnog savjeta.

Shodno dnevnom redu na današnjoj sjednici formirano je šest stručnih radnih grupa, i to za praćenje sprovođenja politike održivog razvoja, mitigaciju (ublažavanje) i adaptaciju (prilagođavanje) na klimatske promjene, integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore, održivi razvoj na lokalnom nivou, finansiranje za održivi razvoj i pravednu tranziciju. Cilj ovakvog modela funkcionisanja Nacionalnog savjeta je uspostavljanje otvorenog foruma za stručno nadgledanje i usmjeravanje u kreiranju i sprovođenju razvojnih politika i projekata na principima održivog razvoja.

Srednjoročni program rada Nacionalnog savjeta, predložen na održanoj sjednici, definiše niz aktivnosti u okviru prioritetnih tema kojima će se baviti u narednom periodu, a odnose se na ubrzavanje procesa implementacije ciljeva održivog razvoja, pravednu tranziciju, klimatske promjene, finansiranje održivog razvoja, edukaciju i promociju koncepta održivog razvoja i jačanje partnerstava, naročito na međunarodnom nivou.

Takođe, shodno programu rada Nacionalni savjet će pokrenuti događaje, konferencije, radionice, medijske i druge aktivnosti, kako bi javnost bila upoznata sa ključnim razvojnim izazovima i kako bi se omogućilo da se šira zajednica stručnjaka, odnosno svih relevantnih zainteresovanih strana, proaktivno uključi u definisanje rješenja na nova dešavanja i društvene izazove u zemlji.

Provjerite slična mjesta

Podrška poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovalo je danas u Evropskoj kući konferenciju povodom objave V …