Održana sjednica Socijalnog savjeta: Inicijativa o izmjenama poreza na dohodak fizičkih lica

Danas je održana sjednica Socijalnog savjeta Crne Gore, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović.

Na sjednici je konstatovano imenovanje novih predstavnika Vlade Crne Gore u Savjetu. Osim članova sjednici je prisustvovao i generalni direktor Direktorata za držani budžet Bojan Paunović, koji je upoznao Savjet sa Prijedlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu. 

Savjet je još jednom naglasio da je potrebno da socijalni partneri budu upoznati sa planiranim budžetom prije nego bude upućen u skupštinsku proceruru. Zakon o budžetu je bitan sa aspekta zaposlenih u javnom sektoru, ali i privrede čiji su fokus interesovanja poreska opterećenja.

U tom kontekstu razmijenjena su mišljenja i o potrebama izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, ali i inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodok fizičkih lica. Stav Vlade Crne Gore po pitanju inicijativa za izmjene ova dva i još nekih propisa dao bi više prostora socijalnim partnerima da dođu do kompromisnih rješenja tokom pregovora na nivou više granskih kolektivnih ugovora.

Kada je riječ o stavu Vlade Crne Gore o Prijedlogu Opšteg kolektivnog ugovora, predsjednik Savjeta je informisao članove da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao resorno Ministarstvo uputilo Prijedlog OKU u proceduru za dobijanje mišljenja Vlade.

Provjerite slična mjesta

DIK jednoglasno potvrdio kandidaturu Andrije Mandića

Na sjednici Državne izborne komisije (DIK), na kojoj se ponovo raspravljalo o predsjedničkoj kandidaturi jednog …