Vlasnici medija tražili da ne plaćaju uvećane dnevnice nedjeljom

Novi opšti kolektivni ugovor (OKU) bi nakon četiri godine, kako nezvanično saznajemo, mogao biti potpisan u narednih 10-ak dana, čeka se samo odgovor Vlade. Pregovore je dodatno usporavao rad nedjeljom i kako će biti plaćen. Međutim, socijalni partneri koji čine Savez sindikata Crne Gore i Unija slobodnih sindikata, sa jedne strane, i poslodavci i Vlada, sa druge strane, postigli su kompromis i dogovorili su da dnevnica za rad nedjeljom bude uvećana za 80 odsto.

Ovim je definisan rad nedjeljom svih zaposlenih, osim onih koji su raspoređeni na radna mjesta čija priroda posla zahtijeva neprekidan rad (u turnusima). Zadnja urgencija medija da se informativna djelatnost izuzme iz obaveze plaćanja uvećanja zarade za rad nedjeljom naišla je na negodovanje sindikata međutim, kako saznaje Pobjeda, poslodavci će se ipak zalagati za izmjenu tog člana, jer prijedlog vlasnika medija smatraju realnim.

Optužbe i razlozi

Na optužbe vlasnika medija odgovorili su iz Unije slobodnih sindikata koja nije prihvatila urgenciju jednog broja medija da se izmijeni član 15 prijedloga novog opšteg kolektivnog ugovora, koji je predvidio uvećanje zarade za rad nedjeljom u iznosu od 80 odsto, te proširi obim izuzetih djelatnosti.

– Glavni odbor je o istom zauzeo sljedeći stav – ne prihvata se urgencija jednog broja medijskih kuća u Crnoj Gori za izmjenu člana 15 prijedloga opšteg kolektivnog ugovora. Kako niti jedna djelatnost od javnog interesa nije izuzeta iz pomenutog člana, nema osnova argumentaciji da bi informativnu djelatnost trebalo izuzeti – navodi se u dopisu Kekovića.

Naglašava da, ukoliko se mediji odluče za rad nedjeljom, ,,najmanje što za svoje zaposlene mogu učiniti jeste da im za taj rad isplate uvećanu zaradu“.

– Činjenica da pregovori o opštem kolektivnom ugovoru traju od maja 2020. godine, a posebno činjenica da je važeći OKU na snazi do kraja ove godine, te sve naprijed navedeno, dovoljno govori u prilog tome da je krajnje vrijeme da zaključimo ovaj akt jer vremena, niti osnova, za nove pregovore nemamo, a u interesu svih je da ovaj akt zaključimo i pokažemo odgovornost – poručio je Keković.

Predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović Pobjedi je kazao da još nemaju odgovor od Vlade, ali se nada da će OKU biti uskoro potpisan.

Ekonomski analitičar Mirza Mulešković kazao je takođe da je vrlo važno za Crnu Goru razvoj socijalnog dijaloga činjenica i da je došlo do sporazuma među socijalnim partnerima oko potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora kao jednog od veoma bitnih alata jer na taj način socijalni partneri su pokazali da imaju i kapaciteta i volje da pregovaraju sa drugima stranama i nađu kompromis.

– Činjenice koje su se dešavala tj. to što je Skupština produžavala OKU nije bilo dobro jer je slala lošu poruku da socijalni partneri nemaju kapaciteta da riješe problem što nije dobro za socijalni dijalog u jednom društvu. Moj stav je da on mora da se njeguje i da bude osnov za kreiranje svih politika kako na rad i radno zakonodavstvo tako i na sve ekonomske aktivnosti u jednoj zemlji. Takođe, napominje da se potpisivanjem OKU sprečava mogućnost nedostatka zaštite kako zaposlenih tako i poslodavaca koji dobijaju dodatnu pravnu sigurnost koja im je definisana Zakonom o radu – kazao je Mulešković Pobjedi.

Smatra da ne treba dizati polemiku i galamu, jer građani ne znaju kako se pregovara i kako jedan zarez ili jedan procenat mogu da uspore pregovore.

– Negdje jeste dugo trajalo pregovaranje ali to ne čude jer su to veoma teški pregovori. Ljudi koji su obučeni za to imaju veliko iskustvo i zalažu se za svoju stranu i da nađu kompromis koji se tiče cijelog društva. Svi treba da pozdravimo ovaj dogovor i vidimo kao napredak – poručio je Mulešković.

Na poziv privrednika ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović na zadnjoj sjednici Upravnog odbora Privredne komore kazao je da se pregovori vode između reprezentativnih sindikata i UPCG kao reprezentativnog prestavnika privrednika i da mu je žao što oni nemaju dobru saradnju. Međutim, nagovijestio da se mora naći kompromis i opšti kolektivni ugovor potpisati do kraja godine.

Crnogorsko udruženje poslodavaca na čijem čelu je prof. dr Vasilije Kostić uputilo je otvoreno pismo ministru Adroviću u kome ga pozivaju da kao predsjednik Socijalnog savjeta ne potpiše opšti kolektivni ugovor koji nude sindikati i Unija poslodavaca jer za to ne postoje elementarno potrebni preduslovi, a tiču se legalnog i legitimnog odvijanje procesa socijalnog dogovaranja.

Oni apeluju i da OKU ne smije biti potpisan bez dogovora i učešća Privredne komore kao najmoćnije i najmasovnije organizacije privrede u Crnoj Gori kao i Crnogorskog udruženja poslodavaca čije kompanije čine 2,3 milijarde BDP-a Crne Gore i koje zapošljavaju preko 20.000 ljudi.

Trgovci su iskazali podršku Privrednoj komori u zahtjevu da se potpisivanje opšeg kolektivnog ugovora odloži dok njegov sadržaj ne bude transparentan i dostupan široj privrednoj zajednici, kako bi se ona o svemu izjasnila – saopšteno je iz PKCG.

– Opšti kolektivni ugovor je jako važan za cijelo društvo jer definiše odnose između poslodavaca i zaposlenih. On ne može da se donosi na netransparentan način i iza leđa crnogorske privrede, a ovih dana smo svjesni da najreferentnija crnogorska poslovna udruženja, među njima i Privredna komora, upućuju apele nadležnim organima da se ne žuri sa potpisivanjem OKU jer ga treba učiniti javnim i dostupnim široj privrednoj zajednici – kazao je predsjednik Odbora Jovan Lekić.

Ukidanje neradne nedjelje – za i protiv

Dragan Bokan (Voli Trade) ističe da nijesu imali informaciju o pregovorima i prijedlozima izmjena opšteg kolektivnog ugovora i modela uvođenja radne nedjelje, osim iz medija.

– Voli je protiv ukidanja neradne nedjelje, to je naš definitivan stav po tom pitanju. Pozivamo na poštovanje svih zakonskih regulativa i njihovu pravilnu primjenu, bez pronalaženja takozvanih rupa u zakonu i njegove zloupotrebe, koje za rezultat imaju prodaju gotovo svih kategorija životnih namirnica u uslovima koji su neadekvatni, rad pojedinih trgovina nedjeljom i raznorazna dovijanja i očiglednu namjeru da se izbjegne poštovanje zakona – kazao je Bokan.

Od sindikalaca smo saznali da će socijalni partneri, nakon potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora krenuti na izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, čiji je član 35a zabranio rad prodavnica nedjeljom ili će pokušati naći neko prelazno rješenje do izmjene ovog zakona. Zakon o radu, međutim, članom 76 propisuje da zaposleni ima pravo na jedan slobodan dan u toku sedmice, a može ga koristiti nedjeljom, ili danima koji prethode, odnosno slijede nedjelju, a ako priroda posla to zahtijeva, poslodavac je dužan da odredi druge dane za odmor i da o tome obavijesti zaposlenog.

U narednom članu tog zakona se navodi niz djelatnosti koje su izuzete od pravila dnevnog i sedmičnog odmora.

Božović: Ako se OKU ne potpiše do kraja godine, radnici ostaju bez prava

Predsjednik Skupštine SSCG Ranko Božović apelovao je da novi opšti kolektivni ugovor, kao osnovni dokument za radnike, mora biti potpisan do kraja godine.

– Tražimo da se u okviru socijalnog dijaloga nađe rješenje i ovaj dokument potpiše do kraja godine u protivnom radnici će ostati bez osnovnih prava, što će izazvati dodatna nezadovoljstva kod zaposlenih, a samim tim i radikalizaciju sindikalne borbe. Takođe, poznato nam je da već duže vrijeme EU insistira na socijalnom dijalogu sindikata, poslodavaca i Vlade – dodaje Božović.

Adrović: Moramo potpisati OKU do kraja godine, jer je to završno mjerilo poglavlja 19

Ministar Admir Adrović je kazao da je prijedlog OKU proslijeđen na mišljenje nadležnoj direkciji.

– Dalja je procedura da tekst dobije zeleno svjetlo Sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva finansija i Ministarstva prosvjete. Od izuzetnog značaja je da dobijemo OKU jer se o njemu pregovara preko dvije godine. Aktuelni OKU je važeći do kraja godine i za državu je bitno da da dođemo do prihvatljivog teksta kako ne bismo napravili određene probleme, odnosno zastoj u pregovorima sa EU jer njegovo usvajanje predstavlja završno mjerilo za poglavlje 19. Od krucijalnog značaja je da dobijemo OKU – rekao je Adrović.

On je spreman da sasluša sve zainteresovane subjekte da bi se došlo do prihvatljivog teksta za sve njih.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Abazović sa Osmani: Gradiće se putevi Plav-Dečane i Rožaje-Peć

Predsjednik Vlade dr Dritan Abazović sastao se danas sa predsjednicom Republike Kosovo Vjosom Osmani koja …