Predstavnici IRF-a i RYCO kancelarije u Crnoj Gori razmatrali modalitete saradnje

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Irena Radović je sa saradnicima posjetila Kancelariju za saradnju mladih – RYCO u Crnoj Gori.

Šef kancelarije Edin Koljenović upoznao je predstavnike IRF-a sa dostignućima Regionalne kancelarije za saradnju mladih RYCO, u okviru Berlinskog procesa, kao i sa ambicijama vezanim za unprjeđenje statusa i nivoa aktivnosti u Crnoj Gori i regionu. Izložio je presjek realizovanih i predstojećih aktivnosti u saradnji sa međunarodnim i lokalnim partnerima, s posebnim akcentom na programe finansijske podrške za odabrane projekte mobilnosti i povezivanja mladih. Posebna pažnja tima RYCO u Podgorici posvećena je programima za jačanje kapaciteta mladih da budu aktivni društveni činioci i ključnih ciljnih grupa koje mogu aplicirati i realizovati grantove u okviru RYCO programa. Tokom razgovora značajan akcenat stavljen je na socijalno preduzetništvo i planove za naredni period.

Direktorica Radović je pohvalila aktivnosti RYCO tima u Crnoj Gori i iskazala zainteresovanost za uspostavljanje saradnje. Istakla je čvrstu posvećenost IRFa razvoju preduzetništva sa posebnim akcentom na mlade u biznisu, kao i opredjeljenost da kroz kreditne linije namijenjene mladim preduzetnicima bude omogućeno da realizuju svoje planove, iskažu kreativnost i ostvare svoj potencijal.  Naglasila je da je u periodu posljednjih 18 mjeseci realizovano 128 projekata unaprjeđenja preduzetništva mladih vrijednosti oko 24 miliona eura. Predstavnici obje strane su iskazali spremnost da u narednom periodu unaprjeđuju saradnju kroz konkretne projekte usmjerene na osnaživanje mladih za bavljenje preduzetništvom, za snaženje kapaciteta kad su u pitanju zeleni projekti i digitalizacija. Razmatrana je i saradnja u cilju povezivanja i snaženja mladih kroz organizovanje edukativnih komponenti i mentoringa, uz najpovoljnije modalitete finansiranja biznis projekata za mlade

Provjerite slična mjesta

Radojičić: Distrikt Srbija i Crna Gora potpisao sporazume sa Južnom Afrikom, Bocvanom, Mozambikom i Esvatini

Guverner Rotari Distrikta Srbija i Crna Gora Aleksandar Radojičić prisustvovao je sa svojim timom na …