Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predsjedniku danas na dnevnom redu Skupštine

U Skupštini Crne Gore danas će biti nastavljena treća sjednica drugog redovnog zasjedanja. Kako je predviđeno, zasjedanje bi trebalo da počne u 16 sati.

Na dnevnom redu je, između ostalog, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Predsjedniku Crne Gore, a poslanici će raspravljati i o Predlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima.

Ovo je nastavak treće sjednice drugog redovnog zasjedanja.

Na dnevnom redu će se naći i sljedeće tačke: Predlog zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku; Predlog zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu; Predlog zakona o elektronskom dokumentu; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije; Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putevima; Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova; Predlog zakona o zabrani fašističkih, neofašističkih i vojnih nacionalističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola; Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost; Predlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti; Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o visokom obrazovanju; Predlog zakona o izmjenama Zakona o održavanju stambenih zgrada; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima; Predlog odluke o izmjeni Odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura; Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2019, 2020. i 2021. godinu; Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2019. godinu i Izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za 2020. i 2021. godinu; Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2019, 2020. i 2021. godinu; Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2019, 2020. i 2021 godinu; Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti u 2019, 2020. i 2021. godini; Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2019, 2020. i 2021. godini; Izveštaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2021. godinu; Godišnji Izvještaj o radu Sudskog Savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2021. godinu; Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2021. godinu; Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2021. godinu; Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2020. i 2021. godinu; Poseban Izvještaj „Položaj djece u domovima učenika/internatima u Crnoj Gori”; Poseban Izvještaj „Uticaj mjera za sprečavanje širenja virusa COVID – 19 na mentalno zdravlje djece u Crnoj Gori“; Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2021. godinu; Izbori, imenovanja i razrješenja.

Provjerite slična mjesta

Mrdović: Na EU putu Crne Gore godine su odavno postale samo broj

Piše: Ines Mrdović  Od davne 2008. godine, kada je Crna Gora aplicirala za članstvo u …