Adžić: MUP snažno afirmiše princip rodne ravnopravnosti u sektoru bezbjednosti

Važnost rodno-inkluzivnog pristupa bezbjednosti granica bila je tema dvodnevne godišnje konferencije OEBS-ove platforme za rodnu ravnopravnost u graničnoj bezbjednosti i upravljanju, koja se juče i danas održava u Podgorici.

Godišnja konferencija, koju je organizovalo OEBS-ovo Odjeljenje za trans-nacionalne prijetnje uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, okupila je 35 predstavnika graničnih agencija iz 19 država učesnica OEBS-a.

„Žene su podjednako dobre i sposobne policijske službenice kao i njihove muške kolege. Djevojke i žene su važan segment bezbjednosnog sistema, ne samo Crne Gore, već svakog uređenog i demokratskog društva. Zahvaljujem se na pozivu i prilici da sa vama razgovaram o onome što je budućnost našeg društva. Znajte da u Ministarstvu unutrašnjih poslova imate pouzdanog partnera koji je spreman da dâ puni doprinos daljem afirmisanju rodne ravnopravnosti u sektoru bezbjednosti“, kazao je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžić otvarajući konferenciju.

Tokom interaktivnog događaja, članovi Platforme su prošli obuku o tome kako da integrišu rodnu perspektivu u svoj svakodnevni rad, sa ciljem povećanja efikasnosti graničnih i carinskih agencija. Prisutni su, takođe, učestvovali u praktičnim vježbama i, zajedno sa međunarodnim ekspertom za Agendu „Žene, mir i bezbjednost“, analizirali vezu između rodnih predrasuda i stereotipa sa jedne, i identifikacije preko-graničnih zločina sa druge strane.

Zajedno sa španskom nacionalnom policijom razgovarali su i o mogućim načinima za prevenciju i borbu protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu i usvojili alate i znanja o tome kako da prepoznaju i spriječe takva ponašanja. Zajedno sa bivšim agentom FBI-a, članovi OEBS-ove Platforme za rodnu ravnopravnost istakli su važnost angažovanja rukovodstva i potrebu da se stvore odgovarajući rodno-inkluzivni uslovi za muškarce i žene koji rade u sektoru bezbjednosti.

OEBS-ova Platforma za rodnu ravnopravnost u bezbjednosti i upravljanju granicama sastoji se od predstavnika graničnih i carinskih službi srednjeg i visokog nivoa i osnovana je 2016. godine. Ona ima za cilj da podrži granične agencije država učesnica OEBS-a i partnera za saradnju u njihovim naporima da promovišu rodnu ravnopravnost u bezbjednosti i upravljanju granicama.

Provjerite slična mjesta

Zakon o zdravstvu spreman za usvajanje, slijede velike promjene u sistemu

Iz Ministarstva zdravlja “Danu” je rečeno da je Nacrt izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj …