Istraživanje Misije OEBS-a: Građani najviše vjeruju policiji i vojsci

rnogorski građani najviše povjerenja imaju u policiju (41,7 odsto) i vojsku (41,4 odsto), zatim u vjerske institucije, lokalne samouprave, međunarodne organizacije i NVO sektor. Čak 72,5 odsto građana uglavnom smatra da je situacija u Crnoj Gori uglavnom bezbjedna, dok je 61,4 odsto građana uglavnom zadovoljno efikasnošću policije u zaštiti bezbjednosti građana. Ovo su neki od ključnih nalaza istraživanja Percepcija policije u Crnoj Gori, koje je naručila Misija OEBS-a u Crnoj Gori, a sprovela agencija Damar između 7. i 15. oktobra 2022. godine na uzorku od 1.000 ispitanika.

Rezultati prezentovani predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije pokazuju da je 64,9 odsto ispitanika imalo uglavnom pozitivan stav prema policiji, što je nešto manje nego prošle godine. Sa tvrdnjom da policija u Crnoj Gori služi kao servis građana slaže se 55,3 odsto ispitanika, a 46,3 odsto smatra da policija uglavnom sarađuje sa građanima u njihovim sredinama. Međutim, polovina ispitanika se slaže sa konstatacijom da je policija pod uticajem političara.

– Čak 91,5 odsto ispitanika smatra da organizovani kriminal predstavlja najveću prijetnju bezbjednosti građana, dok 89,8 odsto ispitanika navodi da je to narkomanija, zatim trgovina drogom 89,5 i korupcija 85 odsto. Treba napomenuti da 81,5 odsto ispitanika nasilje u porodici doživljava kao najveću prijetnju po bezbjednost, što je povećanje od 6,2 odsto u odnosu na rezultate iz 2021. godine. Skoro polovina ispitanika smatra da je određeni ili mali broj policajaca umiješan u korupciju – kazali su u Misiji OEBS-a.

Dodaju da su novina u ovogodišnjem istraživanju bila pitanja o stavovima građana prema vatrenom oružju. Istraživanje je pokazalo da 83,9 odsto ispitanika smatra da građani ne bi trebalo da posjeduju vatreno oružje.

Skoro polovina ispitanika (47,6 odsto) izjavila je da bi bila spremna da vrati nelegalno oružje ako za to ne bi snosili pravne posljedice, a 42,9 odsto je reklo da bi Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije treba u kontinuitetu da budu angažovani na legalizaciji oružja tamo gdje postoji zakonski osnov za posjedovanje vatrenog oružja.

– Misija će nastaviti da podržava aktivnosti u cilju razvoja i jačanja Uprave policije i daljeg razvoja profesionalne i demokratske policijske službe, sposobne za otkrivanje i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz povećanje stepena bezbjednosti u zajednici. Misija će, takođe, raditi sa policijom na daljem jačanju i povećanju broja policajki – poručeno je u saopštenju.

Misija očekuje usvajanje izmjena i dopuna Zakona o oružju koje će, kako kažu, dati mogućnost da se, u partnerstvu sa nevladinim organizacijama, sprovede kampanja podizanja svijesti javnosti o važnosti legalizacije i dobrovoljne predaje oružja.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Amer čuva tradiciju: Zlatnim rukama gradi simbole sreće i uspomena

Amer Džafić iz Bijelog Polja, već petnaest godina, čuva tradiciju baveći se zlatarstvom. Još od …