Anketni odbor da istražuje aferu “Možura”

Na dnevnom redu skupštinskog Zakonodavnog odbora danas će se, između ostalog, naći i predlog odluke o produženja roka za rad Anketnog odbora koji treba da istraži aferu Možura. U pitanju je Odbor za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura.

Parlamentarna većina ranije je predložila izmjenu odluke o formiranju Anketnog odbora o slučaju „Možura“, kojom se daje dodatno vrijeme za sprovođenje istrage.

Izmjenom je predviđeno da rokovi za rad i pripremanje i dostavljanje izvještaja počinju teći donošenjem odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i deset članova odbora. Odbor još nije formiran, iako je odluka o osnivanju donijeta još u julu.

Predlog izmjene odluke o formiranju odbora potpisalo je svih 41 poslanika parlamentarne većine.

Odluka o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura trebalo je da počne da se primjenjuje od 15. septembra 2022. godine.

„Članom šest odluke propisano da će se u roku od 120 dana od dana početka primjene ove odluke obaviti parlamentarna istraga, pripremiti izvještaj i dostaviti Skupštini. Imajući u vidu navedeni rok i činjenicu da predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Anketnog odbora nijesu još imenovani, predloženom izmjenom se omogućava dodatno vrijeme za izvršenje zadatka“, piše u predloženoj odluci.

Provjerite slična mjesta

Finansijski uspon Air Montenegra: rast prihoda i profita

Nacionalni avioprevoznik, Air Montenegro, nastavlja sa finansijskim i operativnim usponom, generišući 62,3 miliona eura prihoda …