Uprava policije radi na rasvjetljavanju slučaja slanja mejlova s lažnim potpisom Brđanina

Službenici Uprava policije Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa drugim organizacinim jedinicama ovog Sektora i ekspertima iz obavještajno bezbjednosnog i privatnog sektora, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, preduzimaju radnje na rasvjetljavanju događaja i identifikaciji lica koja su juče u popodnevnim časovima poslala veći broj mejlova na elektronske adrese medija, udruženja i fizičkih lica, netačnog i lažnog sadržaja u čijem potpisu je bio direktor Uprave policije, saopšteno je iz Tima za odnose sa javnošću.

Napominjemo da se ne radi o zvaničnoj mejl adresi Uprave policije, pa samim tim ni o dopisu direktora Uprave policije.

Masovni mejl – spam, koji je poslat sa Google mejl naloga na elektronske adrese je imao prilog u PDF formatu koji je bio u formi obavještenja da se protiv primaoca vodi postupak u vezi sa pedofilijom. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na mejl inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim organima i da će navodi o pedofiliji biti proslijeđeni medijima – navodi se u saopštenju.

Kao što je već prethodno saopšteno, slična pojava i slanje mejla slične sadržine je registrovana i u zemljama Evropske unije i zemljama regiona, gdje su takođe u potpisu navodno bili zvaničnici i pripadnici bezbjednosnog sektora tih zemalja.

Još jednom apelujemo na građane i primaoce ovih mejlova da ne odgovaraju na mejl, ne otvaraju prilog, posebno ne u PDF formatu koji može biti malicioznog sadržaja, te preporučujemo da se nakon prijema navedeni mejl obriše i zabrane prijem sa iste adrese.

Kao primjer adrese sa koje treba zabraniti prijem mejla i ne otvarati prilog, navodimo sljedeće podatke: „DATOTEKA BR. 151967403 ŽALBA < xxxxx151967403@gmail.com>, u čijem predmetu piše: „OBAVIJEST O ŽALBI“, dok se u tekstu mejla navodi: „ZDRAVO, MOLIMO POGLEDAJTE PDF PRILOG. SRDAČNO“ – navode iz Uprave policije.

Provjerite slična mjesta

Važno saopštenje CBCG i Svjetske banke

„Centralna banka Crne Gore uspješno je obavljala svoju funkciju u prethodnom periodu koga su obilježili …