Vlada se zadužila kod Erste banke 6 miliona, evo pod kojim uslovima

Usvojena je Informacija o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2022. godinu i stvaranja fiskalne rezerve.

U skladu sa Zakonom o budžetu i Odlukom o zaduživanju za 2022. godinu, a u cilju obezbjeđenja dijela nedostajućih sredstava za 2022. godinu i stvaranja fiskalne rezerve, Ministarstvo finansija je pokrenulo pregovore sa domaćim i inostranim finansijskim i nefinansijskim institucijama. U tom smislu domaće poslovne banke su, osim interesovanja za kupovinu državnih zapisa, pokazale interesovanje za finansiranje budžeta kroz dugoročne kredite.

U tom kontekstu, postignut je dogovor sa Erste bankom AD Podgorica da odobri dugoročni kredit u visini od 6 miliona eura, po redovnoj kamatnoj stopi od 3,99% + 6M EURIBOR na godišnjem nivou; grace periodom od 12 mjeseci i dinamikom otplate prema kojoj će se  kredit vraćati u jednakim kvartalnim ratama, 60 (šezdeset) mjeseci u koji je uračunat i grejs period od 12 mjeseci.

Provjerite slična mjesta

Reagovanje Telekoma: Sindikat ne osjeća bilo kakvu odgovornost

Tendencioznim ili namjerno pogrešnim tumačenjem Zakona o štrajku, rukovodstvo Sindikata već 20 dana svjesno pokušava …