Za povećanje nedjeljne dnevnice potrebne šire konsultacije

Cijeneći značaj uređenosti pravne regulative kojom se definišu radni odnosi za cjelokupnu crnogorsku privredu, Privredna komora Crne Gore smatra nužnim, prije najavljenog potpisivanja novog Opšteg kolektivnog ugovora (OKU), obavljanje širih konsultacija sa poslovnom zajednicom, te organizovanje javne rasprave. Adekvatna zastupljenost interesa svih strana preduslov je postizanju neophodnog konsenzusa, a na dobrobit i zaposlenih i poslodavaca. Strateški važne odluke, poput ove, zahtijevaju uključivanje i stručne javnosti posebno iz razloga sagledavanja dugoročnih efekata njene primjene.

Aktuelni ekonomski trenutak predstavlja značajan izazov za privredu, u dijelu očuvanja ekonomske aktivnosti i radnih mjesta, što posebno treba imatu u vidu prilikom usvajanja rješenja koja mogu dodatno usložniti poslovni ambijent. Najavljene izmjene OKU, koje pored ostalog donose uvećanje cijene rada nedjeljom za 80%, neminovno će dodatno opteretiti poslovanje privrednih subjekata, naročito u onim branšama koje su već duži period značajno pogođene posljedicama ekonomske krize. Sistemski važan akt, kao što je OKU, mora na adekvatan način tretirati i brojne specifičnosti naše ekonomije (poput sezonalnosti poslovnih procesa i dr.)

Potpisivanje ovog akta bez prethodne otvorene rasprave stvorilo bi brojne dileme i pitanja vezana za njegovu primjenu na različite kategorije privrednih oblasti, poslova i zaposlenih, a što vjerujemo nikome nije cilj.

Privredna komora Crne Gore daje punu podršku sveobuhvatnom pristupu kroz koji Vlada i uključene strane treba da iznađu rješenja koja će sačuvati ekonomsku aktivnost svake kompanije (naše članice), a sve to uz poštovanje radno-pravnog statusa svakog zaposlenog.

Na bazi svega navedenog, još jednom apelujemo da se potpisivanje OKU odgodi do trenutka uspostavljanja konsenzusa, koji jedino može biti rezultat sveobuhvatnih konsultacija. Jedino na taj način može se doći do dugoročnog i održivog rješenja kakvo privreda očekuje i koje je jedino u interesu ekonomske stabilnosti zemlje.

Provjerite slična mjesta

Mekalister: Crna Gora je predvodnik, pozitivna atmosfera iz Podgorice donijeta u Brisel

Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je da je proširenje EU na Zapadni Balkan pitanje …