Održan 14. sastanak UO ReSPA na ministarskom nivou: Značaj strateške transformacije ljudskih resusra u javnoj upravi

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) održala je 14. sastanak Upravnog odbora na ministarskom nivou u Tirani.

Ministri i zamjenici ministara zaduženi za reformu javne uprave (PAR) iz ReSPA-e Milva Ekonomi, državna ministarka za standardne usluge, Republika Albanija i predsjedavajuća Upravnog odbora, Marash Dukaj, ministar javne uprave, Josip Grubeša, ministar pravde, Bosne i Hercegovine, Aleksandar Bajdevski zamjenik ministra za informaciono društvo i administraciju, Sjeverna Makedonija, kao i visoki predstavnici Evropske komisije i članovi Upravnog odbora ReSPA-e na višem nivou, pohvalili su ostvarene  rezultate i dostignuća ReSPA-e  u protekloj godini.

„Unapređivanje javne uprave, je jedan od ključnih uslova demokratizacije cijelog društva. U tom pravcu, po stupanju na čelo Ministarstva javne uprave, krenuli smo sa postavljem temelja za dalje unapređenje kvaliteta javne uprave, pa i kvaliteta rukovođenja. Nažalost, našu odlučnu akciju usporio je, dobrim dijelom sajber napad na Vladinu informatičku infrastrukturu i poslije smirivanja i saniranja situacije, uz naučene lekcije krenuli smo u dalje aktivnosti usmjerene na kreiranje temelja za promjene i unapređenje  uslova u ovoj oblasti”, kazao je ministar javne uprave, Marash Dukaj.

On je istakao da je u toku unapređivanje zakonodavnih rješenja Zakona o Vladi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o NVO, Zakon o SPI, Zakon o lokalnoj samoupravi. Formiran je Savjet za reformu javne uprave, kojim rukovodi premijer, kao i Operativni timovi za praćenje pojedinačnih oblasti. Radimo na unapređenju rada lokalnih samouprava, kao i izradu funkcionalne analize rada lokalnih samouprava.

Ministar Dukaj je istakao da smo svjesni potrebe osnaživanja i motivisanja zaposlenih. Ono što ohrabruje jeste pozitivan odgovor institucija da kroz modele motivisanja službenika obezbijede ostanak kvalitetnih i stručnih ljudi u državnoj upravi.

„Proces depolitizacije i profesionalizacije predstavlja dugotrajan i zahtjevan  proces, čega smo svjesni u Crnoj Gori. S tim u vezi, ulažemo sve napore da kroz različite mehanizme obezbijedimo da kompetentni, stručni i posvećeni državni službenici i namještenici, budu nagrađeni po principu zasluga i postignutih rezultata”, kazao je Dukaj.

“Ova godina je označena kao jedna od ključnih za dalje strateško opredjeljenje ReSPA-e. Ministri iz ReSPA članica su u potpunosti podržali ReSPA sporazum i mandat do 2031. godine, dok je Evropska komisija dokazala punu posvećenost i podršku u okviru predstojećeg 5. Akcionog granta EK 2023-2025, a danas smo se dogovorili o sadržaju revidiraneReSPA strategije 2019-2024. Ovi rezultati ne bi se mogli postići bez snažne podrške i velike saradnje predstavnika vlasti uključenih u upravljačke strukture ReSPA-e, radnih grupa, oficira za vezu, predstavnika EU, brojnih stručnjaka angažovanih u različitim oblastima, kao i izuzetnog ReSPA tima. Koristim priliku da izrazim zahvalnost svima vama na odlično obavljenom poslu koji nas iz Sekretarijata ReSPA snažno motiviše da pojačamo svoje aktivnosti, uključujući podršku u zemlji i šeme mobilnosti na zahtjev, te razvijemo regionalnu platformu znanja za dalje osnaživanje državnih službenika i pomoći vladama u razvoju modernih, efikasnih i otpornih javnih institucija koje privlače i zadržavaju prave ljude“, istakla je Maja Handjiska-Trendafilova, direktorka ReSPA.

Na otvorenoj sjednici sastanka razgovaralo se o značaju strateške transformacije ljudskih resursa, kako bi bio moderan i atraktivan za državne službenike, dok je ReSPA predstavila rezultate pilot istraživanja o zadovoljstvu zaposlenih. To je takođe bila prilika za neformalnu diskusiju na ministarskom nivou o ključnoj temi najboljih praksi za upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi.

Provodeći 62 akcije izgradnje kapaciteta za 1346 državnih službenika iz cijelog regiona, pet regionalnih komparativnih istraživačkih projekata i 21 akciju direktne podrške svojim članicama, ReSPA je nastavila jačati regionalnu saradnju između aktera PAR-a, promovisati kolektivno učenje i transfer znanja, te olakšati ostvarivanje težnji članica za evropske integracije kroz podržavanje i podršku evropskih principa javne uprave. Rezultati praćenja rezultata ReSPA podrške regionu za 2022. godinu, koji su dobili više od 4 (od 5), nesumnjivo su potvrdili dobre rezultate ReSPA-e u prilagođavanju svog programa rada fokusiranom na regionalne potrebe.

Tradicionalno, ovaj sastanak služi da članovi ReSPA predaju i preuzmu godišnje predsjedavanje ReSPA-om. Ovog puta ministarka Milva Ekonomi, predsjedavajuća Upravnog odbora, predala je predsjedavanje ReSPA-e ministru Josipu Grubeši koji je potvrdio da će Bosna i Hercegovina blisko sarađivati ​​sa ReSPA-om i uložiti značajne napore u daljem jačanju misije i djelovanja ReSPA-e .

Provjerite slična mjesta

Reagovanje Telekoma: Sindikat ne osjeća bilo kakvu odgovornost

Tendencioznim ili namjerno pogrešnim tumačenjem Zakona o štrajku, rukovodstvo Sindikata već 20 dana svjesno pokušava …