SDT: Postoji realna opasnost da će Vesna Medenica pokušati da pobjegne

Specijalno državno tužilštvo zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i bitne povrede odredaba krivičnog postupka predalo je jutros žalbu Apelacionom sudu na rješenje vijeća Višeg suda, koje je u petak odbilo predlog SDT-a da se nekadašnjoj prvoj ženi pravosuđa Vesni Medenici produži pritvor, saznaju “Vijesti” u Višem sudu u Podgorici.

Vijeće Višeg suda je u petak odbilo predlog Specijalnog državnog tužilaštva da se, nakon podizanja optužnice, produži pritvor okrivljenoj Vesni Medenici i ukunilo joj pritvor, a u obrazloženju rješenja u koje su “Vijesti” imale uvid napisali su da “ne postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva okrivljene”.

Vijeće Višeg suda je takvo pravno tumačenje obrazložilo:

“Shodno ukidnim razlozima navedenim u rješenju Apelacionog suda Crne Gore, okolnosti za produženje pritvora okrivljenoj po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku koje navodi SDT u svom predlogu, i to da je okrvljenoj stavljeno na teret krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina, dva krivična djela protivzakoniti uticaj za koja krivična djela je propisana kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina, dva krivična djela protivzakoniti uticaj iz za koja je propisana kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina i krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina, te da je okrivljena Vesna Medenica, na svom telefonu u Google pretrazi, nekoliko dana prije lišenja slobode, pretraživala biografiju advokata Zdenka Tomanovića, što je utvrđeno pretresom njenog telefona, kojeg je upravo i angažovala u krivičnom postupku, da je kupila kartu za Beograd u jednom pravcu, u odsustvu drugih činjenica, nijesu dovoljne da bi ukazivale na konkretnu opasnost od bjekstva ove okrivljene za slučaj da se nađe na slobodi. Okolnost da je okrivljena u Google pretrazi pretraživala biografiju advokata kojeg je kasnije angažovala kao svog branioca ne može biti razlog za produženje pritvora po navedenom pritvorskom osnovu, pri činjenici da protiv iste u tom momentu nije zvanično pokrenut krivični postupak, te da je u tom momentu bila slobodan građanin”, navodi se u rješenju vijeća Višeg suda.

Međutim, SDT smatra da ovakvo tumačenje vijeća Višeg suda je pogrešno.

“U citiranom obrazloženju nijesu dati razlozi o odlučnim činjenicama, a oni koji su dati su potpuno nejasni, dok o odlučnim činjenicama postoji znatna protivrječnost između onog što se navodi u razlozima rješenja i sadržini spisa predmeta. Naime, u postupku izvidaja i istrage je nesumnjivo utvrđeno da je okrivljena nekoliko dana prije lišenja slobode, na svom telefonu, u Google pretraživaču tražila biografiju njenog sadašnjeg branioca Zdenka Tomanovica, advokata iz Beograda, što je utvrđeno pretresom njenog telefona, pa kad se to dovede u vezu s tim što je u trenutku zadržavanja na aerodromu kod sebe imala kupljenu kartu za Beograd, samo u jednom pravcu, a da je optužena za šest krivičnih djela, onda je jasno da postoji konkretna opasnost da će pobjeći, ako se pusti na slobodu i time ometati krivični postupak”, navodi se u žalbi SDT-a.

Provjerite slična mjesta

Od početka mjeseca cijena nafte na svjetskom tržištu se snizila za 14 dolara

Od početka mjeseca cijena nafte na svjetskom tržištu doživljava konstantan pad. Neki od razloga su …