Ibrahimović pregovarao o važnom sporazumu

U ministarstvu kapitalnih investicija 07. i  08.novembra 2022. godine sastale su se delegacije Crne Gore i Kuvajta sa ciljem usaglašavanja i parafiranja sporazuma  o vazdušnom saobraćaju.

Imajući u vidu trenutna geopolitička dešavanja i aktuelne promjene u svijetu, važno je da  kao prepoznata turistička zemlja Crna Gora  uspostavlja  saradnju sa novim tržištima.

U tom smislu  jačanje odnosa sa  Kuvajtom i inicijativa da se za narednu turističku stvore uslovi za održavanje direktne linije između zemalja potpisnica bile su teme razgovora koji su vođeni tokom dvodnevne posjete predstavnika kuvajtske Vlade.

Nakon usaglašavanja stavova na sastanku su parafirani svi neophodni dokumenti, a takođe je parafiran  Sporazum o vazdušnom saobraćaju.

Kako bi se finalizovao čitav proces strane ugovornice moraju ispoštovati interne procedure u svojim zemljama I nakon toga i zvanično potpisati sporazum koji predstavlja pravni osnov za uvođenje direktnih linija.

Potpredsjednik vlade i ministar kapitalnih investicija Ervin ibrahimović pozdravio je goste izražavajući zadovoljstvo uspješno završenim razgovorima koji će nesumnjivo uticati na  jačanje odnosa između Crne Gore i Kuvajta. Ibrahimović je posebno naglasio važnost stvaranja kvalitetnih veza sa svim tržištima koja prepoznaju Crnu Goru kao interesantnu turističku, ali i investicionu destinaciju.

Na sastanku je takođe bilo riječi o uspostavljanju saradnje i u oblastima  obnovljivih izvora energije i poljoprivrede. Osim potpredsjednika Ibrahimovića sastanku je prisustvovala i Milica Mićunović, načelnica direkcije za vazduhoplovstvo, koja je ujedno I bila šef delegacije ministarstva kapitalnih investicija tokom vođenja pregovora o nacrtu danas parafiranog sporazuma.

Provjerite slična mjesta

Eskobar: Treba hitno izabrati sudije Ustavnog suda i otići na prijevremene izbore

Crna Gora treba da se fokusira na dvije stvari, prva je da moraju urgentno da …