Za učestvovanje u gašenju požara po 200 eura

Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Crne Gore i pripadnici službi zaštite i spašavanja lokalnih samouprava i dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji su učestvovali u gašenju požara tokom marta i ljetnje sezone, biće nagrađeni sa po 200 eura, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o isplati finansijskih sredstava za nagrađivanje službenika koji su učestvovali u gašenju požara od 19. do 31. marta na području opštine Kolašin, kao i u periodu ljetnje požarne sezone.

Kako je saopšteno, na sjednici je donijet i program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu sa izvještajem o realizaciji za prošlu godinu.

“Programom je obuhvaćeno 17 projekata u ukupnom iznosu od 230,4 hiljada eura”, kaže se u saopštenju.

Projekti se, kako su objasnili iz Vlade, odnose na unapređenje stanja kulturnih dobara: Srednjovjekovni grad i rudnik Brskovo, ostaci manastira Samograd, Crkva svetih apostola Petra i Pavla, Žabljak Crnojevića, tvrđava Herceg Novog, Manastir Ćelija Dobrska, Stari grad Ulcinj (obrušeni dio zidina).

Dodaje se da se projekti odnose i na nematerijalna kulturna dobra – vještina izrade bihorskog ćilima i vještina izrade čunova na Skadarskom jezeru.

Vlada je donijela i Nacionalni plan zaštite i spašavanja od radijacionih i nuklearnih nesreća.

“U diskusiji je naglašeno da zaštita i spašavanje obuhvata skup mjera i radnji koje se preduzimaju u cilju otkrivanja, sprečavanja nastajanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica od radijacionih i nuklearnih nesreća koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, pri izradi plana pošlo se od činjenice da je Crna Gora nenuklearna država i da ne može biti izvor nuklearne nesreće.

“Ali da je okružena nuklearnim elektranama na osnovu čega se procjenjuje da bi mogla biti pogođena transnacionalnim akcidentom”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da Crna Gora posjeduje moderno i u skladu sa međunarodnim standardima, opremljeno skladište radioaktivnog otpada kojim upravlja Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica.

“I da je Centar spreman da uskladišti eventualne radioaktivne izvore ili radioaktivni otpadni materijal koji bi se nekim slučajem našao ili otkrio na teritoriji države”, dodaje se u saopštenju.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Važno saopštenje CBCG i Svjetske banke

„Centralna banka Crne Gore uspješno je obavljala svoju funkciju u prethodnom periodu koga su obilježili …