Od 2020: Zapošljeno 1.417 uhljeba u državnim energetskim kompanijama

U prva dva kvartala kompanije iz grupe Elektroprivrede prijavile su 29 miliona eura minusa. S tim što CEDIS nije uopšte plaćao fakture za preuzetu struju od EPCG, pa je iskazao pozitivan rezultat od 7,3 miliona eura. Kad iskaže cijeli trošak, CEDIS će biti u minusu 10,9 miliona eura, što će ukupni gubitak grupe do 1. septembra ove godine povećati na 40 miliona, konstatovano je u izvještaju Ministarstva kapitalnih investicija, koji je juče usvojila Vlada.

Pad

U izvještaju koji nam je CEDIS dao se navodi da su u plusu, jer je obračun urađen po odobrenoj cijeni od 52,91 euro za megavatsat, iako je trebalo da prikaže trošak po ugovorenoj cijeni do 116 eura. Kada sve ovo saberemo, negativni saldo je 40 miliona eura – naglasio je resorni ministar Ervin Ibrahimović i dodao da je, u poređenju sa 2020. godinom, koju je EPCG grupa završila sa 43,5 miliona eura u plusu, poslovni pad ove grupe je 85 miliona eura.

Ibrahimović je kazao da su svjesni situacije u energetici i izazova u energetici, kao i da hidrološke prilike nijesu bile povoljne, ali da je više faktora doprinijelo minusu na računu energetskih kompanija.

Kao što je prekomjerno zapošljavanje koje je za dvije godine naraslo za 40 odsto, pa je od 2020. zapošljeno 1.417 osoba u državnim firmama.

U 2022. godini u odnosu na 2020. godinu iznos zarada je veći za 16,6 miliona eura, odnosno 25 odsto – naveo je Ibrahimović i dodao da se mora skrenuti pažnja rukovodiocima preduzeća da ovakav odnos nije domaćinski prema državnim preduzećima.

Uz to smo imali velike donacije ovih preduzeća, od kojih su neke po meni jasne, a neke nepotrebne. Interesantno da je uoči izbora u Nikšiću zapažen najveći broj doniranja sportskim društvima, vjerskim zajednicama i tako dalje. Ne možemo reći da to nije doprinijelo negativnom poslovanju – kazao je Ibrahimović.

Najlošiji poslovni rezultat iskazuje EPCG, koja je na kraju drugog kvartala imala minus od 57,6 miliona eura. Lani formirana Solar gradnja u minusu je 1,8 miliona, dok CGES iskazuje dobitak od 19,7 miliona, Rudnik uglja od 3,5 miliona, COTEE od 6,8 hiljada eura.

Zaključci

Posebno zabrinjava najava Odbora direktora EPCG da neće povećavati cijenu struje, jer ograničenje njenog rasta od šest odsto ističe krajem ove godine, pri čemu treba imati na umu da su uprava i menadžment zaduženi za dobro poslovanje kompanije, a ne za socijalnu politiku, pa treba skrenuti pažnju da svako postupa u domenu svoje nadležnosti – navodi se u informaciji i dodaje da zabrinjava kreditno zaduženje EPCG od 48 miliona eura i najava novih neplaniranih investicija.

Vlada je usvojila zaključke kojima zadužuje skupštine akcionara CEDIS-a i Rudnika uglja da za 21 dan dostave planove oporavka tih kompanija sa mjerama, a da bord EPCG dostavi informaciju o razlozima za nepovećanje cijena u prethodnom periodu.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Važno saopštenje CBCG i Svjetske banke

„Centralna banka Crne Gore uspješno je obavljala svoju funkciju u prethodnom periodu koga su obilježili …