Sprema se velika reforma socijalne i dječje zašite

Državna sekretarka Edina Dešić sa saradnicima sastala se sa predstavnicima Svjetske banke, sa kojima je razgovarala o reformama koje Ministarstvo rada i socijalnog staranja sprovodi u nekoliko oblasti sa akcenatom na reformu socijalne i dječje zaštite.

Na sastanku je bilo riječi i o formalizaciji neformalnog rada, kao i o novim oblicima rada, kao što su rad od kuće i rad na digitalnim platformama, a što je predmet revizije Zakona o radu.

Sagovornici su se saglasili da su navedene teme od izuzetne važnosti jer se direktno tiču građana, te da je neophodno ove oblasti na adekvatan način i zakonski urediti.

Od strane Svjetske banke je saopšteno da su inicijative predočene na sastanku dobre, te da će se konsultacije nastaviti sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i sa drugim resorima.

Državna sekretarka Edina Dešić je saopštila da Ministarstvo rada i socijanog staranja ima dobru saradnju sa Svjetskom bankom, te da je važno kreirati politike zasnovane na dokazima, na osnovu detaljno urađenih zakona.

Dešić je navela da se u prethodnom periodu broj korisnika socijalnih davanja uvećao, međutim podrška nije bila usmjerena onima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno onima kojima je socijalna pomoć i najpotrebnija.

Zajednički je konstatovano da bi reformu sistema socijalne i dječje zaštite trebalo usmjeriti na najugroženije stanovnike i da bi sistem trebalo unapređivati na osnovu dobro kreiranih politika, koje će biti bazirane na analizama uz široki konsenzus svih relevantnih društvenih činilaca.

Provjerite slična mjesta

Reagovanje Telekoma: Sindikat ne osjeća bilo kakvu odgovornost

Tendencioznim ili namjerno pogrešnim tumačenjem Zakona o štrajku, rukovodstvo Sindikata već 20 dana svjesno pokušava …